Když je potřeba vidět, co studenti dělají na počítačích…

Prosinec 6, 2016
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Školy a další vzdělávací instituce čím dál tím více využívají během výuky počítače, tablety, nebo jiná chytrá zařízení. Tento trend má ale jedno zásadní úskalí – ne vždy máte z pozice vyučujícího přehled o tom, co studenti na koncových zařízení dělají. Jestli se opravdu věnují výuce, nestahují nevhodný software, nebo zda naopak netápou se zadáním […]

Školy a další vzdělávací instituce čím dál tím více využívají během výuky počítače, tablety, nebo jiná chytrá zařízení. Tento trend má ale jedno zásadní úskalí – ne vždy máte z pozice vyučujícího přehled o tom, co studenti na koncových zařízení dělají. Jestli se opravdu věnují výuce, nestahují nevhodný software, nebo zda naopak netápou se zadáním úlohy a není jim tedy potřeba pomoci. Z učitele se tak snadno při snaze mít přehled o aktivitách studentů může stát „bachař“, který obchází třídu a zjišťuje, jestli se studenti věnují výuce naplno. Troufnu si říci, že tato praxe je poměrně rozšířená, ale jistě se shodneme, že není tím nejefektivnějším řešením a navíc prohlubuje propast ve vztahu učitele se studenty. Existuje ale možnost, kde by šlo všechny popsané úkony řešit pohodlně přímo od katedry?

Společnost Netop má pro takovéto situace vytvořené nástroje pro efektivní výuku, které pomáhají sledovat, co studenti dělají během výuky na počítačích a chytrých zařízeních. Zároveň umožňuje učitelům kontrolovaně sdílet různé obsahy na všech zařízeních, jako jsou prezentace, videa či aplikace. Používání těchto nástrojů dlouhodobě vede k udržení pozornosti studentů během výuky, zvýšení její efektivity a zároveň i pomáhá hlídat soulad s licenčními právy při používání zařízení studenty.

Stěžejním produktem je Netop Vision Pro. Učitelé v něm získávají 12 služeb pro efektivní výuku, například ukazovátko, demo pro prezentace aplikací a prezentací a především možnost vidět výsledky práce studentů a vzdáleně ovládát jejich počítače v reálném čase. Zároveň umí pracovat i s zařízeními od různých výrobců – ať už používáte počítače s operačním programem Windows, zařízení s MAC OS, tablety (s Android i iOS) i Chrome OS. Velkou výhodou tohoto produktu je jeho dostupnost v českém jazyce, což učitelům i správců sítě zjednodušuje jejich práci.

SoftwareONE Czech Republic je partnerem společnosti Netop, díky tomuto partnerství umíme nabídnout speciální cenové podmínky.

Kontaktujte naše experty!

Jana Čudejková
Petr Biskup
Jiří Chytil


Diskuze je uzavřena