Klíč k vašemu úspěchu: Nový standard licencování Microsoft 365

Leden 25, 2018
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Microsoft se nepřetržitě vyvíjí, a jelikož jde o společnost založenou na datech, stále usiluje o transformaci softwarového průmyslu podle trendů a požadavků zákazníků.

Existují licenční modely, které přečkaly dlouhou dobu (jako jsou podnikové smlouvy Enterprise Agreements a transakčně založené smlouvy Open Licensing Agreement), a pak jsou zde nabídky, které se během let změnily. Nicméně, preferovaným programem roku 2018 je zaměření se na partnerství mezi společností Microsoft a poskytovateli cloudových řešení (Cloud Solution Provider, CSP).

CO JE CSP?

Poskytovatel cloudových řešení (Cloud Solution Provider, CSP) je program, který poskytovatelům řešení umožňuje rozhodnout se, jak licencovat a podporovat konkrétní licenční nabídky společnosti Microsoft. Tři nejpopulárnější nabídky, spadající do tohoto programu, jsou Microsoft 365, Dynamics365 a Azure.

Program CSP je prostředkem, který mohou poskytovatelé řešení použít, aby se mohli vydat za hranice jednoduchého přeprodávání licencí, začít poskytovat hodnotu a více se zapojit do podnikání svých zákazníků.

JAKÉ JSOU PŘEDNOSTI LICENCOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM MODELU CSP?

Flexibilita

V dnešním IT prostředí je už pryč doba, kdy byly podniky vázány tříletou licenční smlouvou. Ostatně, došlo k posunu způsobu, jakým podniky fungují. V novém světě podnikání je pro start-upy a vzdálené satelitní kanceláře agilita naprostou nutností.

Firmy dnes mají flexibilní možnosti posílit, nebo naopak omezit konkrétní cloudové aplikace – například Office 365 – na základě požadavků projektu nebo alokace dodatečných zdrojů, a dokonce mohou do organizace přidat i externí dodavatele a spolupracovníky.

Kdy jste se naposledy přihlásili? Opravdu potřebujete plnou licenci Office 365? Jaká je vaše strategie pro definici uživatelských profilů? A máte také faktická data, která posílí a upevní vaše rozhodování o uživatelských profilech? Jak zpoplatňujete používání? A máte data, potřebná k vytvoření vhodného a na datech založeného modelu zpoplatnění? To všechno jsou otázky, které vám může váš poskytovatel CSP pomoci definovat.

Podpora

V rámci programu CSP vkládá Microsoft svoji důvěru do poskytovatelů řešení, kteří řeší podporu. Zatímco samotná podpora je řízena poskytovatelem služeb, jsou zde pravidla, která musí být splněna, aby mohl být poskytovatel služeb touto zodpovědností pověřen.

Poskytovatel služeb je pak primárním kontaktním místem pro požadavky na podporu. Jak je podpora řízena, záleží na nabídce poskytovatele služeb. Někteří poskytovatelé služeb mohou nabízet úrovně podpory závislé na organizační struktuře, zatímco jiní mohou zvolit systém podpory na základě paušálu.

Jak definuje podporu SoftwareONE? Zde je náš trojí přístup:

  • Klasická podpora – technická a administrativní podpora, zaměřená na vaše plánované i neplánované požadavky na servis a řešení incidentů, když vzniknou.
  • Konzultantská a poradenská podpora – využití naší odbornosti pro pomoc s naplánováním a prozkoumáním řešení. Máte otázky a potřebujete poradit? Na základě vašich cílených otázek s vámi budeme konzultovat jejich řešení.
  • Analýza využití nad rámec přehledu poskytovaného společností Microsoft. Získejte kontrolu nad vašimi daty a prostředek pro maximalizaci návratnosti vaší investice (ROI).

Zákazníci potřebují mít jistotu, že od svého poskytovatele služeb získávají maximální hodnotu, aby jen nezvětšovali hromadu zapomenutých nástrojů, zatěžujících rozvahu.

Další zdroje

Historicky si při licencování produktů Microsoft organizace nakupovaly licence prostřednictvím prodejce, a pak si najaly někoho dalšího pro provedení migrace a instalací – pokud neměly zdroje pro interní řízení tohoto typu projektů.

Nicméně, ve stále se vyvíjejícím světě IT, jsou poskytovatelé řešení schopni asistovat prostřednictvím řízených služeb, které zákazníkům pomáhají celý proces ulehčit. Pokud již máte vztah s poskytovatelem služeb, má tento poskytovatel přehled o tom, jak je vaše organizace strukturována, a je schopný nabídnout intuitivní přehled ohledně implementace projektu, zdrojů podpory a doporučení produktů, abyste mohli fungovat jako obvykle.

Potřebujete proaktivní analýzu a doporučení pro optimalizaci nákladů? Možná právě začínáte s nasazováním Office 365, nebo plánujete další úlohy v cloudu. Bez ohledu na konkrétní scénář musíte mít jistotu, že váš poskytovatel CSP nabízí jak reaktivní službu cloudové podpory, tak i zapojení vyhrazených zdrojů, které vám pomohou optimalizovat vaše používání Office 365. Je důležité, abyste od nezávislé třetí strany získali doporučení ohledně vašeho výběru produktů, jejich použití, stavu a budoucích plánů.

MUSÍTE PŘENÉST VŠECHNY VAŠE ÚLOHY K CSP NAJEDNOU?

Krátká odpověď zní „ne“. A to je právě na CSP programu krásné. Pokud vaše organizace chce přenést jen některé, nebo i všechny vaše úlohy, můžete si vybrat. Jestliže jste se v rámci celé vaší organizace nezavázali ke kompletně cloudové implementaci, můžete spravovat hybridní cloudové prostředí a také některé vaše on-premise licence.

CHCETE VĚDĚT VÍC?

Každý zákazník má konkrétní definice a kritéria úspěchu – nechejte SoftwareONE pomoci vám definovat i dosáhnout váš úspěch. Pokud chcete vědět víc o naší nabídce cloudové podpory, a jak můžete ve svém prostředí dosahovat hodnotu, připojte se k nám a společně se detailně podíváme na licencování Microsoft 365 a CSP program.

Přidat komentář