Kompletní průvodce ukončením podpory SQL 2008

2 července, 2019
Markéta Branbergerová

Autor

Markéta Branbergerová

SAM Consultant společnosti SoftwareONE Czech Republic

9. července 2019 Microsoft ukončí podporu SQL Serveru 2008 a SQL Serveru 2008 R2. Pokud vaše organizace ještě nezačala s migrací na novější verzi SQL Serveru, nejste v tom sami. Při nedávné analýze 100 000 serverů jsme zjistili, že 43 procent všech instancí SQL Serveru provozuje buďto SQL Server 2008, nebo SQL Server 2008 R2.

Abychom s procesem upgradu pomohli, sestavili jsme přehled základních úvah, které by měly organizace učinit, dříve než dojde k ukončení podpory SQL Serveru. Čtěte dále, abyste se ujistili, že je vaše organizace plně připravena na upgrade, jakmile bude podpora SQL Serveru 2008 ukončena.

Následky nečinnosti

Některé organizace z různých důvodů upgrade z SQL Serveru 2008 neplánují. Rezistence ale není dlouhodobě udržitelným plánem. Naneštěstí, organizace, které zatím z SQL Serveru 2008 nepřešly, se do tohoto procesu pustí velmi pozdě. Pokud organizace, provozující SQL Server 2008, brzy nezahájí proces upgradu, bude jí hrozit řada závažných následků. Podívejme se na ně trochu podrobněji:

Bezpečnostní rizika – Jakmile dojde k ukončení podpory SQL Serveru 2008, budou kompletně zastaveny všechny bezpečnostní aktualizace. Pokud vaše organizace spravuje citlivá data, může to mít katastrofální následky. S více než čtyřmi miliardami záznamů, ukradených hackery každý rok, bude vaše organizace po ukončení bezpečnostních aktualizací vystavena velkému riziku.

Rizika shody s předpisy – Je pravděpodobné, že vaše organizace používá software nebo se řídí předpisy, vyžadujícími provozování podporovaných databázových platforem. Například, podle PCI DSS vyžaduje mnoho platforem pro online platby podporu výrobce a nebude zpracovávat platby, dokud nebude tento problém vyřešen. To samé platí i pro regulace jako GDPR, HIPAA a SOX, které navíc hrozí zásadními pokutami. Organizace by se měly připravit na včasný audit, následující po ukončení podpory SQL Serveru 2008.

Finanční náklady – Nebude-li instalace SQL upgradována včas, může to znamenat vznik mnoha nákladů. To může vyplývat z výše uvedených rizik v oblasti bezpečnosti a dodržování předpisů, kdy vaše organizace bude muset zaplatit pokutu nebo trávit čas hašením požárů souvisejících s bezpečností. Aby bylo možné vyhnout se těmto následkům, nabízí Microsoft rozšířenou podporu za 75 procent ceny trvalé licence. To může být zásadní náklad – především proto, že mnoho organizací má skryté, nadměrné licence SQL Serveru, rozptýlené kolem svých databází.

Ztráta reputace – Obavy týkající se bezpečnosti a dodržování předpisů mohou způsobit závažné pochybnosti ze strany zákazníků a důležitých zainteresovaných osob. Dojde-li je kybernetickému útoku, 20 procent organizací hlásí ztrátu významného počtu zákazníků – a 30 procent uvádí ztráty příjmů, přímo související s útokem. Pokud se tyto následky projeví, ztratí důvěru ve vaší organizaci akcionáři, investoři, zákazníci i široká veřejnost.

Potenciální řešení

S novou verzí SQL Serveru může vaše organizace využít lepší výkon a produktivitu, silnější zabezpečení dat a nižší zátěž při interpretaci analýz. Při plánování upgradu a využití těchto příležitostí by měly organizace zvážit dvě primární možnosti: Azure SQL Database a SQL Server 2017.

Azure SQL Database

Azure SQL Database je velmi podobná předchozím verzím SQL, až na to, že je navržena speciálně pro cloud. Jedním z primárních důvodů, proč si organizace volí Azure, je jeho skvělá škálovatelnost a vysoká dostupnost. Nicméně, Azure nabízí více než jen to – je navrženo pro budoucnost cloudu, se schopností ukládat a zpracovávat data v řadech petabajtů.

Toto řešení založené na cloudu je zvláště lákavé pro ty, kdo upgradují z SQL Serveru 2008. Prostřednictvím svého Azure Hybrid Benefit programu nabízí Microsoft bezplatně rozšířené bezpečnostní aktualizace až na tři roky, aby pomohl uživatelům usnadnit jejich nasazení Azure. S využitím tohoto benefitového programu mohou organizace potenciálně ušetřit až 55 procent nákladů na databázi. Pro organizace, plánující implementaci řešení založeného na cloudu jako součásti jejich úsilí o digitální transformaci, je Azure pravděpodobně ideální volbou. Zjednodušit a zrychlit vaši transformaci do cloudu vám pomůže také naše služba AzureSimple.

SQL Server 2017

Upgrade na SQL Server 2017 je velmi přímočarý proces, který bude známý organizacím, které dříve využívaly SQL Server 2008. SQL Server 2017 funguje on-premise velmi podobně jako jeho předchůdci, ale s významnými upgrady, zlepšujícími kvalitu práce. Představuje novou grafovou databázovou strukturu, která umožňuje uživatelům přidávat grafy a nody a řadu nových technických funkcí, které s vámi může SoftwareONE prodiskutovat.

Nicméně, mnoho organizací, které upgradují na SQL Server 2017, je obzvláště nadšeno integrací kódu ve Pythonu a jeho kompatibilitou se systémy běžícími na Linuxu. Integrace Pythonu umožňuje organizacím upravovat jejich implementace, stejně jako strojové učení a pokročilou analytiku. Významná je také kompatibilita SQL Serveru 2017 s Linuxem, protože umožňuje větší standardizaci v rámci organizací s linuxovými implementacemi.

Vytvoření plánu

Jakmile se vaše organizace rozhodne, který typ SQL databáze nejlépe odpovídá jejím potřebám, měla by si vytvořit plán IT. Proces plánování umožňuje organizacím předpovídat potřeby jejich prostředí SQL Serveru v čase, což jim usnadní predikovat změny a příležitosti. Detaily plánu se budou lišit podle toho, která verze SQL Serveru bude zvolena – nicméně, několik základních úvah zůstává neměnných.

Zapojte správné zainteresované osoby – Ujistěte se, že budou zapojeni členové vedení IT, administrace databází a vyššího managementu. Tito lidé mají hlubokou znalost cílů, kterým může upgrade instance SQL Serveru pomoci, nebo jim bránit.

Zvažte dlouhodobé podnikatelské cíle – Zvažte, kde se vaše organizace nachází nyní a jakých cílů chtějí nejdůležitější zainteresované osoby dosáhnout. Například organizace, která bere úsilí o digitální transformaci vážně, bude možná chtít posoudit, jaký dopad bude na tuto iniciativu mít Azure SQL Database.

Identifikujte zdroje zbytečných nákladů – Ujistěte se, že neexistují žádné aktuální problémy s licencováním nebo licenční shodou, které by byly zhoršeny přesunem na novější řešení SQL databáze. Stejně tak identifikujte jakékoli budoucí obavy, které by mohly vést k dodatečným nákladům. Jinak budou náklady i nadále nekontrolovaně růst.

Kdy využít poradenské služby?

Není snadné přepracovat databázovou infrastrukturu vaší organizace, zejména v omezeném časovém rámci. Dokonce už jen proces plánování může být extrémně komplikovaný, v závislosti na složitosti implementace softwaru ve vaší organizaci. Z tohoto důvodu se mnoho organizací rozhodne spolehnout se na experty třetí strany, kteří budou procesu jejich upgradu asistovat.

Proveďte inventarizaci aktuálních znalostí vaší organizace, zahrnujících upgrade SQL. Zeptejte se vašeho IT týmu na následující otázky, abyste získali velmi obecnou představu o jeho aktuálních znalostech SQL Serveru:

  • Víte, jak využít klastrování a virtualizaci?
  • Víte, jak vytvořit strategii převzetí služeb při selhání?
  • Jaká je vaše současná znalost pravidel licencování produktů Microsoft?
  • Máte schopnosti optimalizovat náklady na licence, při současném udržení licenční shody?

Pokud vaše organizace nesplňuje jednu nebo více z těchto úvah, nejste sami. Proces upgradu produktů Microsoft, jako je SQL Server, je pro mnoho organizací příliš složitý. Právě proto jsou migrační služby třetí strany klíčem k hladkému procesu upgradu. Organizace, které se snaží zvládnout upgrade SQL Serveru vlastními silami, bez příslušné odbornosti, často utratí příliš mnoho peněz za dosažení licenční shody, nebo licenční shody nedosáhnou vůbec.

Díky třicetiletému partnerství se společností Microsoft, poradenské služby SoftwareONE zajistí, že bude mít vaše organizace přístup k potřebným odborným znalostem pro nasazení nové verze SQL Serveru. S využitím služby Odborné podpory, budou organizace schopné analyzovat, plánovat, navrhovat a umožnit nejlepší možnou cestu k nasazení jejich nového SQL Serveru.

Pro více informací o tom, jak může SoftwareONE umožnit hladký přechod na SQL Server 2017 nebo Azure SQL Database, nás kontaktujte!