Licencování Oracle Database pro obnovu po havárii

Březen 9, 2017
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Všechny typy organizací spoléhají na snadnou dostupnost svých dat. Z toho důvodu jsou plány na obnovu dat nezbytné pro zajištění, aby v případě havárie nebyly ztraceny zásadní informace. Zatímco implementace tohoto typu plánu je pro organizaci životně důležitá, stejně důležitý je také správně licencovaný software, který je plány vyžadovaný.

Mnoho zákazníků je zmateno, pokud jde o Oracle Database. Jaké licencování je vyžadováno u instalací pro obnovu po havárii? Zmatení pak může zákazníky vést ke zbytečným nákladům na licence Oracle, nebo naopak k nedostatečnému licencování, které může přijít draho, pokud se Oracle rozhodne provést audit. Pochopení, jak správně licencovat produkty Oracle, je základním krokem vašeho plánu obnovy po havárii.

Pokud jde o Oracle Database, je nutné pamatovat na koncept, podle kterého je třeba licencovat všechny procesory, na kterých je databáze instalována a/nebo provozována, bez ohledu na účel instalace. Z pohledu licencování nedělá Oracle žádný rozdíl mezi produkčním, testovacím nebo vývojovým prostředím a prostředím pro obnovu po havárii. Jestliže si zákazníci udržují kopie primárních databází na stand-by serverech, musí být tyto stand-by servery licencovány. A podobně, pokud zákazníci replikují datové, binární a spustitelné soubory z Oracle Database z primárního úložného zařízení na vzdálené zařízení, jsou servery připojené k tomuto vzdálenému zařízení také licencovatelné. Ve skutečnosti, i když je server pro obnovu po havárii kompletně vypnutý (a databáze neběží), stále je po celou dobu instalace vyžadováno licencování Oracle Database. Během svých auditů se v tomto společnost Oracle ukázala jako velmi neflexibilní. Hlavním závěrem je, že výchozí pozice společnosti Oracle spočívá v tom, že každá instalace vyžaduje licencování.

Výjimky z pravidla

Nicméně, Oracle má několik výjimek pro velmi specifické scénáře obnovy po havárii. Zákazníci, kteří mají o těchto výjimkách jen nejasné povědomí, ale neznají detaily, je často zaměňují za volnou vstupenku k instalaci databáze Oracle pro obnovu po havárii. Pochopení těchto výjimek může zákazníkům pomoci vyhnout se nákladným problémům s nedodržením licenčních podmínek.

Přepnutí při selhání

Oracle využívá termín „failover“ (přepnutí při selhání) pro popis scénáře, ve kterém může být databáze běžící na primárním serveru v rámci serverového klastru v případě selhání primárního serveru přesunuta na sekundární server. Oracle umožňuje provoz databáze na sekundárním serveru až po dobu 10 dnů bez požadavku na dodatečné licencování. Povolení přepnutí při selhání platí pouze v případě, že jsou primární i sekundární (failover) servery zapojeny v jediném klastru a sdílejí jedno diskové pole nebo úložné zařízení.

Navíc, v rámci této výjimky je zdarma pouze jeden failover server v klastru. Jakmile je primární server opraven, je nezbytné přepnout databázi zpět na tento server.

A konečně, tato výjimka pro přepnutí při selhání neplatí pro prostředí VMware. Zákazníci by si měli být vědomi těchto omezení, aby mohli správně zhodnotit svoje licenční potřeby a stav dodržování licenčních podmínek.

Testování

Oracle zákazníkům umožňuje používat páskové nebo diskové zálohy pro obnovu databáze pro testovací účely. Zákazníci mohou spustit databázi na nelicencovaném serveru až čtyřikrát do roka, přičemž trvání každého testu nesmí přesáhnout 2 dny. Jakmile je testování dokončeno, musí být databáze ze serveru odstraněna. V opačném případě bude Oracle považovat server za licencovatelný.

Splnění licenčních metrik Oracle

Oracle vyžaduje, aby zákazník licencoval primární server a jeho odpovídající server pro obnovu po havárii se stejnou metrikou (například podle počtu procesorů nebo metrikou Named User Plus). Navíc, dodatečný server pro obnovu po havárii musí být licencován se stejnými možnostmi databáze (jako je třeba Partitioning) a balíčky (jako je Tuning Pack) jako primární server. Toto je další oblast, kde se Oracle ukázal jako neflexibilní a kde se zákazníci mohou vyhnout budoucím problémům, pokud budou mít licencování v pořádku.

Chraňte svoje data při dodržování licenčních podmínek

Oracle má jasno ve svých pozicích kolem licencování obnovy po havárii a poskytuje zákazníkům manévrovací prostor prostřednictvím svých výjimek pro obnovu po havárii a testování. Často jsou to ale právě tato povolení, která způsobují zmatení zákazníků, kteří se velmi často snaží aplikovat tyto výjimky na architekturu, která je s nimi v rozporu. Vědět, co vyžaduje nebo naopak nevyžaduje licenci, je klíčem k dosažení a udržení shody s licenčními podmínkami společnosti Oracle.

Přidat komentář