Trendy ochrany dat v době řízeného zálohování

8 června, 2020
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Není pochyb o tom, že trendem budoucnosti je řízené zálohování (Managed Backup). Pokud bude vaše organizace používat řešení pro řízené zálohování, budete schopni organizovat všechny vaše možnosti zálohování v rámci jediného portálu. Automatizace posílí vaše možnosti zálohování zachytáváním dat z vašich systémů téměř v reálném čase, takže se můžete velmi rychle vracet zpět.

Řízené zálohování je skvělé pro provozní efektivitu organizace, ale je zde stále několik „háčků“, na kterých je potřeba zapracovat. Jedním z aspektů, které některé organizace zatím dostatečně nevyřešily, je ochrana jejich zazálohovaných dat. Tato okolnost řízeného zálohování má tendenci unikat pozornosti IT oddělení, protože je pro něj snazší klást větší důraz například na přípravu na selhání při zálohování nebo na sofistikované hrozby. Nyní se ale zdá, že organizace začínají lépe rozumět tomu, jak důležitá je ochrana dat a jak mají být implementovány nové funkce.

Pokud jste organizace, která se potýká s tím, dostat vaše zazálohovaná data pod kontrolu, je zde několik nových trendů, se kterými byste se měli seznámit. Pojďme si tyto trendy rozebrat, abyste mohli v době řízeného zálohování vaše data lépe chránit.

Techniky na omezení objemu dat

Možná jste v současní době zaznamenali, že některé produkty na trhu začaly zahrnovat funkce, které snižují množství dat, vytvářené zálohovacím řešením. Tyto funkce se označují jako techniky na omezení objemu dat a existují jejich tři hlavní typy: deduplikace dat, komprese a thin provisioning.

Při ukládání dat je celkem běžné, že jsou některá z nich nadbytečná. Deduplikace dat proto vyhledává instance duplicitních dat v rámci souborů a redukuje je, nebo je odstraňuje. To je možné provádět s uloženými daty, v závislosti na velikosti bloku. Deduplikace dat pomáhá optimalizovat náklady na úložnou kapacitu a současně pomáhá i zaměstnancům efektivněji umisťovat a organizovat data.

Komprese dat pracuje poněkud odlišně než deduplikace. Komprese zapojuje algoritmy, identifikující a odstraňující redundance v rámci jednotlivých bitů souborů tím, že je stručně řečeno reorganizují. Tím se sníží velikost souborů s minimální ztrátou dat nebo i zcela bezeztrátově. Tím se maximalizují úspory a také se zlepšuje možná rychlost přenosu dat.

A nakonec je zde thin provisioning. Thin provisioning je typicky využíván společně s deduplikací a kompresí a umožňuje použít předalokovanou kapacitu, která zatím nebyla využita. Když budou všechny tyto tři technologie spolupracovat, zjistíte, že váš systém řízeného zálohování pracuje podle svých nejlepších schopností. Snížením velikosti zálohy vašich dat získáte zdroje, které mohou být lépe alokovány na jejich ochranu.

Využití cloudových řešení

Šířka pásma stála společnosti velké peníze, a přitom poskytovala jen velmi malou kapacitu pro zálohování. S nástupem cloudu se to ale změnilo. Cloud odstranil potřebu na separátní, fyzické zálohovací operace, umožnil nepřetržitou optimalizaci a poskytl bezprecedentní geografickou redundanci.

A navíc, cloudová řešení zavládnou mnohem více, než firewally určené k ochraně vašeho datového centra. S cloudem je zajištěna detekce a prevence průniku, zabezpečení fyzického přístupu i nepřetržité šifrování dat. Upřímně, není možné dosáhnout lepšího zabezpečení, než je zabezpečení v cloudu.

Pro ještě lepší ochranu dat se některé organizace rozhodly posunout vpřed s modelem hybridního cloudu. Ještě více se tím omezuje riziko, protože je umožněno sekundární i terciální zálohování v dalších lokalitách, což souvisí s konceptem suverenity dat.

Suverenita dat v podstatě znamená, že data podléhají zákonům a předpisům země, v níž jsou shromažďovány. Na to je třeba si dát pozor zejména v určitých odvětvích, jako jsou zdravotnictví nebo finanční služby, protože podniky z těchto oborů často podléhají předpisům, které neumožňují směrovat klientská data přes jiné země. Doplnění sekundárního nebo terciálního umístění zálohy zajistí, že bude možné data obnovit i v případě, že dojde k selhání u vás i ve vašem datovém centru.

Přechod na model Pay-as-You-Go

Dalším populárním trendem ochrany dat je model Pay-as-You-Go, umožněný cloudem. Zálohování a ochrana dat může být někdy považováno za nezbytnou opatrnost. S cloudem ale může být ochrana dat vnímána jako investice.

Když přecházíte do cloudu, můžete díky jeho povaze neustálé optimalizace snížit celkovou náročnost údržby – i náklady na tuto údržbu. Prostřednictvím cloudu budete schopni identifikovat příležitosti k lepšímu využití vašich dat, zatímco vám cloud umožní také větší agilitu a odolnost.

Zatímco on-premise prostředí vyžadují velké pořizovací náklady, hybridní cloud umožňuje organizacím platit dle jejich spotřeby na měsíční bázi. Vaše náklady budou pravděpodobně měsíčně kolísat v závislosti na potřebách a požadavcích vaší firmy, takže můžete vaše investiční náklady přesunout na provozní výdaje.