Microsoft nabízí neziskovým organizacím pomoc s nedávnými změnami v licencování

29 května, 2018
Markéta Branbergerová

Autor

Markéta Branbergerová

SAM Consultant společnosti SoftwareONE Czech Republic

Od dubna 2018 udělala společnost Microsoft velký pokrok v pomoci organizacím z neziskového sektoru. Všechno začalo v roce 2017 s příchodem týmu Tech for Social Impact (TSI), jehož konečným cílem bylo získat během tří let 300 000 neziskových organizací. Je to sice agresivní, ale ze sociálního hlediska důležitý cíl. Neziskové organizace zpravidla nemají zdroje, čas nebo peníze pro kompletní vytvoření strategie digitální transformace – přesto potřebují nejmodernější technologické zdroje, aby měly co největší vliv na sociální problémy, na jejichž řešení pracují.

POROZUMĚNÍ ZMĚNÁM V LICENCOVÁNÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Největší změna je v programu Cloud Solution Provider (CSP), který poskytuje neziskovým organizacím přístup k online službám společnosti Microsoft (včetně O365, Power BI, EMS, Dynamics, Microsoft 365 a Windows 10) s nulovými požadavky na velikost, žádnými dlouhodobými smlouvami a plánem předplatného s platbami na základě spotřeby, který neziskovým organizacím umožňuje škálovat služby nahoru či dolu podle aktuální potřeby. Kromě toho mohou neziskové organizace od určité velikosti nakupovat prostřednictvím podnikové smlouvy (Enterprise Agreement) s cenami platnými po celou dobu trvání smlouvy.

CSP je pochopitelně velmi odlišné od smluv Enterprise Agreement (EA), ale oba způsoby mají své výhody i nevýhody. Před těmito změnami v licencování bylo možné nakupovat prostřednictvím smluv Select Plus nebo Open, ale online služby bylo možné pořizovat jen přímo prostřednictvím portálu. Dnes mohou neziskové organizace těžit ze zjednodušené správy licencí, a noví uživatelé cloudu i z jeho snadnějšího nasazení.

CHCETE VĚDĚT VÍC?

Sledujte náš blog nebo nás kontaktujte! Budeme s vámi rádi sdílet aktualizace a dříve neuvedené možnosti tvorby cen a licencování pro neziskový sektor, a pomůžeme vám s vaší cestou digitální transformace bez ohledu na velikost vaší organizace.