Novinky v platformě PyraCloud

3 prosince, 2018
Roman Kvapil

Autor

Roman Kvapil

Cloud Consultant společnosti SoftwareONE Czech Republic

PyraCloud je digitální platforma, která firmám pomáhá získat ze softwaru maximální hodnotu. Dokážeme to díky poskytování kompletního řízení životního cyklu softwaru napříč celým portfoliem, od on-premise softwaru až po cloud. Řízení životního cyklu softwaru zahrnuje vše, od nákupu softwaru za nejlepší cenu a struktury licencí až po správu obnovy, spotřeby a rozpočtů i alokace zdrojů.

Zjednodušeně řečeno, PyraCloud je dnes na trhu jediná komplexní platforma pro správu portfolia, určená konkrétně pro software. A byla vytvořena společností SoftwareONE, jednou z celosvětově největších a nejrespektovanějších firem z oblasti správy softwarového portfolia. Jaké jsou tedy novinky v platformě PyraCloud?

Správce obnovy v platformě PyraCloud

Správce obnovy umožňuje zákazníkům nepřetržitě plánovat, řídit a spravovat nadcházející obnovy softwaru a údržby. Tato funkce zákazníkům umožňuje spravovat obnovy na základě dat ukončení, takže mohou upřednostnit obnovy nejvíce kritické pro potřeby jejich podnikání. Správce obnovy navíc poskytuje podrobnosti o tom, jaké produkty nebo skupiny produktů jsou ve smlouvě zahrnuty. Tím, že zákazníkům pomáhá proaktivně řídit obnovy softwaru vás PyraCloud staví do lepší pozice při vyjednávání v době obnovy smlouvy na základě konkrétních požadavků vašeho podniku.

Správce obnovy je těsně svázán s řízenými službami SoftwareONE, takže pokud zákazníci potřebují pomoc s kompletním řízením nákupu nebo chtějí optimalizovat náklady a identifikovat možnosti úspor, měli by nás kontaktovat, aby zjistili více.

Pro více informací si můžete stáhnout brožuru o nástroji Správce obnovy v platformě PyraCloud.

True-up podnikových smluv v platformě PyraCloud

Funkce EA True-up v platformě PyraCloud zákazníkům umožňuje globálně spolupracovat a vylepšit interní sběr informací a reportování pro produkty spojené s podnikovou smlouvou Microsoft Enterprise Agreement (EA). Možnosti funkce EA True-up zjednodušují proces True-up zřízením organizační a reportovací struktury, umožněním oddělením reportovat dle jejich využití a umožněním globálním administrátorům optimalizovat a zpětně reportovat využití napříč celou organizací.

Funkce PyraCloud EA True-up má tři hlavní aspekty:

 • Průvodce nastavením EA – Zjednodušuje proces zachycení podnikové smlouvy zákazníka a souvisejících informací, jako jsou produkty a související produkty v podnikové smlouvě.
 • Alokování aktiv EA – Zjednodušuje proces alokování množství produktů v rámci podnikové smlouvy pro každé oddělení.

Reporting EA – Usnadňuje uživatelům a administrátorům proces reportování, jak jsou produkty z podnikové smlouvy v rámci organizace využívány.

Přizpůsobitelné ovládací panely platformy PyraCloud

Ovládací panely platformy PyraCloud zobrazují v reálném čase nejdůležitější informace z mnoha různých zdrojů. Ovládací panely poskytují obraz nejrelevantnějších informací a umožňují uživatelům provádět v rámci jejich podnikání informovaná rozhodnutí.

PyraCloud nabízí připravené (Out-Of-The-Box, OOTB) ovládací panely pro následující funkce:

 • Ovládací panel financí – Poskytuje v reálném čase přehled o nákladech na software, celkové spotřebě oproti rozpočtu, historii nabídek a objednávek a nevyřízených fakturách.
 • Ovládací panel softwarového majetku – Přehled o softwarových nárocích, smlouvách a softwarovém majetku.
 • Ovládací panel cloudu – Vysokoúrovňový konsolidovaný přehled o spotřebě cloudových služeb pro Azure, AWS, O365 a Adobe.
 • Ovládací panel nákupů – Poskytuje v reálném čase přehled o nabídkách, objednávkách softwaru, fakturách, globálních smlouvách, nákladech na software a rychlý přístup ke globálním katalogům.

Tyto ovládací panely jsou předkonfigurovány od SoftwareONE OOTB, takže je i pro netechnické uživatele snadné získat data, která jsou pro ně relevantní a porozumět jim. Ovládací panely je možné snadno přizpůsobit, aby vyhovovaly řadě dalších funkcí.

Je k dispozici také volba prázdného ovládacího panelu, ve kterém si mohou uživatelé nakonfigurovat přehledy informací, které jsou pro ně relevantní.

Pro více informací si můžete stáhnout brožuru o ovládacích panelech platformy PyraCloud.

Centrum oznámení v platformě PyraCloud

Centrum oznámení v platformě PyraCloud je nová mikro-služba, která uživatelům umožňuje vytvářet, upravovat a spravovat jejich oznámení pro všechny aktivní funkce v rámci platformy PyraCloud. Uživatelé mohou rovněž prostřednictvím Centra oznámení získat přímý přístup k obchodnímu týmu společnosti SoftwareONE.

Uživatelé mají možnost upravit si oznámení na základě mnoha kritérií jako například:

 • Smlouvy
 • Faktury
 • Objednávky
 • Nabídky
 • SPLA
 • Požadavky o nacenění
 • Dobropisy
 • Dodávky
 • Správce značek a zdrojů
 • Správce rozpočtu

Správce zpětného účtování

Správce zpětného účtování umožní zákazníkům vzít faktury za cloudové služby a rozúčtovat náklady v rámci jejich organizace. Zákazníci mohou vytáhnout náklady na spotřebu cloudových služeb z přímých a nepřímých smluv, definovat zpětné účtování na základě organizační struktury a vytvořit jediný nebo několik dokumentů pro zpětné účtování faktur.

Správce zpětného účtování je jedním z posledních kroků ke skutečně komplexní správě cloudových služeb.

V rámci komplexní nabídky umožňuje modul Správy cloudu organizacím:

 • Odhalit nasazené zdroje a normalizovat strukturu napříč více poskytovateli cloudových služeb (Správce značek a zdrojů)
 • Definovat a shlukovat zdroje podle divizí (Správce vlastních skupin)
 • Zřizovat rozpočty podle divizí (Správce cloudového rozpočtu)
 • Důsledné monitorování s užitečnými informacemi o spotřebě cloudových služeb (Reportování spotřeby)
 • Alokování nákladů na cloudové služby na jednotlivé divize (Správce zpětného účtování)

Jak může PyraCloud pomáhat

SoftwareONE vám může pomoci získat lepší přehled o vašich softwarových a cloudových nárocích, takže budete mít i lepší přehled o tom, co vlastníte. Umožní vám převést váš software a cloudové zdroje na hmatatelný, řízený a optimalizovaný majetek.

Schopnost odhalit, normalizovat, řídit a sledovat veškerý softwarový majetek a cloudové zdroje na jednom místě, je klíčem k efektivnímu řízení životního cyklu softwaru (Software Lifecycle Management, SLM). Organizace potřebují řídit životní cyklus softwaru a cloudových zdrojů od okamžiku jejich nákupu až po jejich vyřazení.

Pomůžeme vám získat přehled a kontrolu a zárove optimalizovat náklady na software a cloud, dodržovat licenční podmínky, využít sílu globálních nákupů a být v lepší pozici při vyjednávání s vydavateli softwaru při obnově smlouvy.

Stačí nás kontaktovat!