Oracle Java: Minimalizace nákladů na update díky SAM

1 března, 2019
Roman Strauss

Autor

Roman Strauss

SAM Consultant společnosti SoftwareONE Czech Republic

Od ledna 2019 vyžaduje program komerční podpory společnosti Oracle pro platformu Java Standard Edition (SE) předplatné. Až doposud Oracle uživatelům nabízel jednorázový nákup licence a roční poplatek. Nyní musejí mít uživatelé plán předplatného, aby dostávali aktualizace Java SE 8 a následujících verzí.

S touto změnou přichází pro vaši organizaci také nové náklady a váš IT tým jistě bude chtít být připraven na to, kolik bude nově Java od Oracle stát. Pokud si nejste jistí, kde začít, hledejte pomoc ve vašem současném nástroji pro správu softwarového majetku (Software Asset Management, SAM).

Co pro vás bude aktualizace Oracle Java znamenat?

Nový model předplatného zajistí vaší organizaci přístup k několika verzím Oracle Java SE i po termínu ukončení jejich veřejných aktualizací, dřívější přístup k opravám kritických chyb, licencování a podporu pro všechny instalace, aktualizace pro zlepšení výkonu, stability a zabezpečení, možnost správy platformy v rámci celé firmy a podporu v režimu 24/7.

Dříve se mohli uživatelé kdykoli přihlásit k Oracle a stáhnout si záplaty pro platformu Java. Oracle na taková stažení typicky reagoval obchodním hovorem, jelikož záplaty pro Javu nejsou ve skutečnosti zdarma, ale jsou pouze veřejně dostupné. Tento přístup „tam a zpět“ ale s uvedenou změnou končí.

Největší změnou, kterou je třeba si uvědomit, je, že Java již nebude veřejně dostupná ke stažení. Uživatelé budou muset zaplatit za komerční licenci s novým plánem předplatného. Zatímco tento požadavek startuje s počátkem nového roku (2019), aktualizace pro Java SE 8 budou pro individuální i veřejné použití dostupné do konce roku 2020.

Další faktory ke zvážení

Je důležité poznamenat, že přestože tato úprava podmínek byla spuštěna již od ledna 2019, Oracle pravděpodobně nebude schopen ihned provádět audity využívání technologie Java.

Pokud se příliš nevyznáte v softwaru Oracle, dejte si proto pozor na to, jaký bude mít tato změna na vaši organizaci vliv. Jestliže využíváte především software Microsoft a neprovozujete žádný jiný software Oracle mimo Javy, budete nyní nuceni potýkat se s ekosystémem, o kterém vaše organizace prakticky nic neví. Možná budete chtít vaší organizaci poradit, aby věnovala více času pochopení softwaru Oracle a jeho licencování, dříve než začnete.

Příprava vaší organizace

Vzhledem k tomu, co mají zaměstnanci vaší organizace pravděpodobně zažité, začněte všechny připravovat na to, co pro ně ukončení veřejné dostupnosti aktualizací znamená. Nejprve najděte každý počítač a procesor, na kterém ve vaší organizaci Java běží. Většina nástrojů na správu softwarového majetku (SAM) umí zjistit, zdali na vašem serveru běží Java, takže toho využijte. Jakmile váš SAM nástroj zjistí počet uživatelů a procesorů provozujících Javu, můžete získat přesnější odhad, kolik vás to bude od roku 2019 stát.

Existují pouze dva balíčky předplatného – jeden pro uživatele a druhý podle počtu procesorů – takže zjištění nákladů na Javu je poměrně snadné. Oracle Java SE podle počtu uživatelů stojí kolem 1,25 až 2,5 dolaru za uživatele a měsíc. Cena dle procesorů se pohybuje v pásmu 12,5 až 25 dolarů za procesor na měsíc. Chcete-li zjistit, kolik vás tento nový plán bude stát, vynásobte váš současný počet uživatelů a procesorů předpokládanou cenou a získáte hrubý odhad.

Pokud vaši licenci neobnovíte, ztratíte právo na jakýkoli komerční software, dříve stažený během předplatného, které vaše organizace měla. Také ztratíte přístup k týmu Oracle Premier Support. Oracle doporučuje převod vašich předplatných Java SE, která neplánujete obnovit, na alternativu v podobě OpenJDK (rovněž od Oracle), aby vaše aplikace mohly bez přerušení pracovat dále. Pro organizace jde o kriticky důležité rozhodnutí, založené na požadavcích na bezpečnostní záplaty, regresní testování J2EE aplikací atd.

Předpokládané problémy během přípravy

Jakmile začnete s přípravou, vezměte v úvahu, že je přijatelné, když váš odhad počtu předplatných nebude zcela přesný. Je zde prostor pro odchylky, takže se zkuste nezaseknout na zjišťování zcela přesného počtu.

Oracle vám navíc umožní vyjednávat. Jelikož Oracle dobře reaguje na objem a délku období, budete schopni vyjednat si pro vaši organizaci lepší sazbu, než jakou představují úrovně cen, publikované na jeho webu. To vám také umožní využít konkurenční sazby od ostatních poskytovatelů komerční podpory, jako je třeba Azul Systems.

Minimalizace nákladů pomocí SAM

Máte-li problém se získáním představy, kolik vás bude nová aktualizace stát, využijte náš SAM nástroj. S využitím nástroje můžete identifikovat, která místa kde Java běží, mohou být postradatelná. Částku můžete podstatně snížit, když vynecháte uživatele a procesory, kde není Java nezbytná.

Dalším faktorem ke zvážení jsou objemové slevy, které Oracle na předplatná Java SE nabízí. Čím více uživatelů máte, tím méně vás bude stát předplatné pro každý jeden počítač. Jestliže nebudete mít nárok na objemovou slevu, pak vás bude každý počítač stát 2,5 dolaru měsíčně. Pokud ano, mohou se náklady snížit až na 1,25 dolaru za měsíc. Podobné je to se servery, kdy vás bude předplatné za jeden procesor stát mezi 25 a 12,5 dolary měsíčně. Pamatujte ale na to, že předplatné dle procesorů je počítáno podobně jako u Oracle Database Enterprise, takže spadá pod pravidla Oracle pro Hard a Soft partitioning.

Přechod na OpenJDK ale umožní vašim aplikacím běžet dále bez negativních důsledků, pokud se rozhodnete neobnovit předplatné. To znamená, že můžete obnovit předplatné Java SE pro systémy, kde jej vaše organizace rozhodně potřebuje, a všechny ostatní převést na OpenJDK. Tato strategie vám pomůže snížit náklady na vaše měsíční předplatná, zatímco můžete stále využívat výhody Java SE. Další možnosti zahrnují získání bezplatné (Free of Cost, FoC) podpory od jiných dodavatelů podporujících Javu, stejně jako vyjednání smlouvy mezi třemi stranami (např. dodavatelem, společností Oracle a zákazníkem).

Možnosti využití SAM

Přechod na OpenJDK je sice dobrá možnost, ale větší podniky pravděpodobně nebudou schopny se touto cestou vydat. Společnosti s více než tisícovkou zaměstnanců nebudou schopny analyzovat, jak je Java využívána a podporována jejich nesčetnými partnery vydavatelů software. Také je zde klasický problém se zodpovědností za bezpečnostní zranitelnosti u open-source softwaru. Současně musejí všechny J2EE aplikace projít procesem regresního testování na OpenJDK. Výše uvedené znamená, že typickým závěrem u společností této velikosti bude předplatné u Oracle.

Dalším faktorem, na který je třeba se zaměřit, je zjistit, jaké schopnosti má dodavatel vašeho SAM nástroje v ohledu rozpoznání instalací Java. Flexera, Snow Software a další nástroje umí zjistit, kde je Java instalována, ale nedokážou poskytnout širší kontext o tom, zdali je skutečně používána či nikoli a k čemu je využívána. Zjištění, zdali je dodavatel vašeho SAM nástroje schopen poskytnout vám takové informace vám pomůže v dlouhodobém horizontu snížit náklady.

Co nás čeká?

Jelikož nový model předplatného Oracle Java SE může otřást vaší současnou strategií, měla by si vaše organizace vše předem naplánovat. Použijte váš SAM nástroj na zjištění, které systémy Javu využívají, a na tomto základě vytvořte vaši strategii obnovy smluv. Jakmile zjistíte přibližnou měsíční cenu, budete schopni zapracovat novou Javu SE do vaší každodenní strategie. Pro více informací o Oracle Java a co to bude letos znamenat pro vaši organizaci kontaktujte naše SAM specialisty!