Přechod do cloudu? Dobře jej naplánujte a nezapomeňte na služby

Říjen 12, 2017
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Pokud firma nevnímá přechod do cloudu jako projekt s nejvyšší prioritou a ke cloudovým službám si nesjedná podporu, velmi pravděpodobně se nedostaví předpokládané efekty.

Trh podnikového softwaru zažívá v posledních letech zásadní změnu spočívající v odklonu od běžného softwaru, provozovaného v rámci firemní IT infrastruktury, směrem ke cloudovým technologiím a službám, čerpaným na základě předplatného. Cloudové služby lze aktivovat jednoduše na internetu a firma za ně následně platí podle počtu uživatelů a rozsahu využívaných funkcí. I když to může znít velmi jednoduše, zdaleka ne všechny projekty přechodu na cloudové služby skončí jednoznačným úspěchem. Stejně tak se nemusejí naplnit předpokládané přínosy v podobě větší efektivity práce a snížení nákladů.

„České firmy jsou přechodu na cloudové služby celkem nakloněny, ale dopouštějí se při něm podobných chyb jako při nákupu klasických softwarových licencí,“

konstatuje Jan Knyttl, ředitel české pobočky společnosti SoftwareONE.

Nakupujte jen to potřebné

Cloudové služby prakticky vyřešily starosti firem a organizací se správným licencováním používaných softwarových produktů. To ale neznamená, že by nebylo možné zmýlit se i při jejich výběru. Především pak, pokud jde o volbu různě vybavených variant služby.

„U klasických licencí i cloudových služeb je důležité kvalifikovaně posoudit reálnou potřebu a správně zvolit rozsah a způsob pořízení. Být partnerem zákazníků pro tuto oblast byl náš cíl již před pěti lety, kdy jsme českou pobočku zakládali. Byli jsme tehdy prvním prodejcem softwarových licencí, který se zákazníky skutečně pečlivě řešil, kolik a jakých licencí pro své servery či počítače opravdu nezbytně potřebují. Ušetřili jsme jim tím opravdu nemalé peníze. A s cloudem je to podobné,“

vysvětluje Jan Knyttl.

Typické chyby

První velkou chybou při přechodu do cloudu je rozhodnutí o pořízení cloudové služby jen jako náhrady stávajícího softwaru bez toho, aniž by se řešilo, jak by tato změna mohla firmě pomoci i v dalších oblastech. Například jak díky ní optimalizovat procesy či zvýšit produktivitu a flexibilitu zaměstnanců. Správná analýza potřeb a uživatelských scénářů pomůže vygenerovat z investice mnohem větší přínos a též i vyšší návratnost. Další častou chybou je pohlížení na zavádění cloudových služeb výhradně jako na IT projekt. Jan Knyttl k tomu dodává:

„Podle našich zkušeností je pro úspěch projektů naprosto klíčová silná podpora vedení firmy a osobní zapojení managementu do plánování a realizace přechodu ke cloudovým službám.“

Nezapomeňte na podporu

Firmy často ke cloudu přistupují s představou, že je zbaví všech starostí o jejich IT, protože nemusejí řešit servery, licence, instalace, aktualizace nebo zabezpečení a stačí jim jen počítače připojené k internetu. Pak ale třeba zjistí, že se v případě problémů nemají kam dovolat nebo nevědí, jak nové technologie správně využít. K přechodu do cloudu je proto třeba přistupovat jako ke komplexnímu projektu. To v první fázi zahrnuje úvodní konzultace, návrh řešení a podporu při migraci. Stejně důležité je ale také následné zaškolení uživatelů technologie, technická podpora a pečlivý monitoring využívání nových služeb. Velký důraz je třeba klást i na adopční program pro zaměstnance, aby dokázali nové nástroje efektivně používat.

„Setkali jsme se již s řadou případů, kdy s novými nástroji neuměli zaměstnanci pracovat nebo nevyužívali jejich potenciál. Cloudové služby pak neplní svůj účel a nespokojeni jsou všichni – vedení i zaměstnanci,“

konstatuje Jan Knyttl.

Spojte se s nejlepšími

Pokud to myslíte s přechodem do cloudu opravdu vážně, neobejdete se bez partnera, který vám pomůže celý projekt naplánovat a realizovat. Společnost SoftwareONE má s nasazováním cloudových řešení ve firmách i organizacích různých velikostí a z různých oborů dlouholeté zkušenosti a spolupracuje s předními světovými poskytovateli cloudových služeb, v čele se společností Microsoft. Od ní také získala prestižní ocenění Microsoft Country Partner of the Year 2017.

„Za tímto oceněním je opravdu tvrdá práce našeho týmu, díky které patříme mezi nejúspěšnější dodavatele softwarových licencí a cloudových služeb na českém trhu. Velmi dobře si stojíme rovněž v rámci celé korporace. Naše konzultanty vysíláme do dalších regionů, aby zde pomáhali se zaváděním nových služeb a poskytováním poradenství zákazníkům ostatních poboček. Při pravidelném hodnocení inovací a kvality služeb patříme vždy mezi prvních pět nejlepších poboček SoftwareONE po celém světě,“

uzavírá Jan Knyttl, ředitel české pobočky společnosti SoftwareONE.

Přidat komentář