Proč by vás měly zajímat smlouvy s koncovými uživateli (EULA)?

Květen 5, 2018
Markéta Branbergerová

Autor

Markéta Branbergerová

SAM Consultant společnosti SoftwareONE Czech Republic

Kdy jste si naposledy přečetli skutečně celý právní dokument? Pokud nejste právníkem, odpověď na tuto otázku bude možná „nikdy“. Nicméně, jelikož se technologie neustále vyvíjí, aby nabíraly stále větší tempo, když se setkáváme s dohodou o přijetí podmínek pro stažení a používání softwaru, zpravidla si neuděláme čas, abychom pochopili, s čím vlastně souhlasíme.

Na osobní úrovni to nemusí mít okamžité (nebo dokonce ani dlouhodobé) důsledky, ale z perspektivy celého podniku to není nejlepší postup. Zdálo by se, že není žádná věda, že by organizace měla vědět, s čím souhlasí, ale ve skutečnosti ne vždy čteme všechna ustanovení psaná drobným písmem – přestože bychom měli.

CO JE SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (END USER LICENSE AGREEMENT, EULA)?

Z pohledu uživatele smlouvy s koncovými uživateli definují podmínky, na základě kterých může uživatel nebo organizace využívat aplikaci nebo software. Tato definice zní na první pohled zcela jasně, ale je tato smlouva ve skutečnosti opravdu jen jednosměrnou dohodou?

Druhou stranou mince je, že smlouvy EULA často udělují oprávnění, o kterých koncoví uživatelé obvykle ani nevědí, že s nimi souhlasí. Příkladem může být, když uživatel nahraje obsah do úložiště softwaru nebo služby na vytváření obsahu. Tento obsah pak může být označen jako bezplatně dostupný, neexkluzivní obsah, který může poskytovatel softwaru či služby volně používat. Většina organizací by s takovou podmínkou nikdy nesouhlasila, pokud by si tedy byla vědoma, co skutečně znamená.

Nakonec je třeba v definici EULA připomenout, že tato smlouva je samozřejmě právně závazná. Kliknutím na „Souhlasím“ s podmíněným použitím určitého softwaru nebo služby, uzavíráte smlouvu s vydavateli softwaru a poskytovateli služeb.

DŮLEŽITOST SMLUV EULA

Způsob, jakým uživatelé nasazují a využívají software, se dnes změnil. Současně s touto změnou přichází i rostoucí složitost postupů nákupu softwaru. Většina uživatelů u smlouvy EULA jednoduše odklikne souhlas, aniž by si byli vědomi právních důsledků pro celou organizaci, což může mít negativní vliv na celou strategii řízení životního cyklu softwaru.

Zde jsou tři hlavní důvody, proč by měla mít organizace zájem zajistit plné porozumění smlouvám EULA:

 • Ochrana vašich finančních aktiv – Pochopením podmínek licenčních smluv mohou organizace minimalizovat rizika spojená s nedodržením licenčních podmínek a závazky způsobené nepředvídanými právními problémy.
 • Ochrana hlavního předmětu podnikání – Po zavedení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR) musí organizace vědět, kdo má přístup k jejich datům, zdali mají vydavatelé softwaru zákonné oprávnění k využívání jejich dat a kde jsou data uložena (například v cloudu).
 • Ochrana vás a vašeho týmu – Slepé odsouhlasení podmínek EULA může být v rozporu s pravidly využívání IT ve vaší společnosti. A navíc, plné pochopení těchto smluv může uživatelům pomoci vyhnout se vyzrazení obchodních tajemství, protože se jejich počítač může na pozadí připojovat ke cloudovému úložišti.

JAKÉ VĚCI BYSTE SI MĚLI ZKONTROLOVAT?

Organizace musí pochopit, s čím souhlasí, dříve než se zaváží smluvními podmínkami EULA. Níže uvádíme několik otázek, na které by se organizace měla ptát, dříve než uživatelé spustí nebo instalují nový software nebo novou verzi softwaru ve své organizaci.

 1. Jsou stanoveny podmínky použití třetí stranou?
 2. Jaké jsou záruky (jejich délka a podmínky)?
 3. Jaké jsou podmínky automatického obnovení a jeho zrušení?
 4. Jaké jsou podmínky auditu?
 5. Jsou nějaké geografické podmínky použití nebo jeho omezení?
 6. Jaký je oficiální název vydavatele?
 7. Je zde nějaký (vzdálený) přístup k IT?
 8. Jaké jsou podmínky předběžné instalace a jejího trvání?
 9. Bude smlouva ukončena při selhání platby?

Tento seznam není vyčerpávající, nicméně jde o několik důležitých otázek, na které musí organizace pamatovat.

JAK VÁM MŮŽE SOFTWAREONE POMOCI?

V SoftwareONE jsme připraveni pomoci vám pochopit komplexní licenční smlouvy a ochránit vaši organizaci před potenciálními úskalími souhlasu s podmínkami EULA. Kontaktujte nás, pokud máte nějaké otázky nebo pokud plánujete zlepšit přístup vaší organizace k řízení licenčních smluv.

 

Přidat komentář