Reference: Teleplan

24 července, 2017
Petra Nováková

Autor

Petra Nováková

Marketing Manager společnosti SoftwareONE Czech Republic

Před nasazením řešení Office 365 používala společnost Teleplan pro účely interní a externí komunikace elektronickou poštu na platformě Exchange. Vzhledem ke svému mezinárodnímu zázemí a stále vzrůstající nutnosti zajistit efektivní a plynulý tok komunikace mezi svými geograficky vzdálenými pobočkami v různých zemích, potřebovala své stávající prostředí povýšit na jeho modernější verzi. Přechod ale s sebou nesl riziko možných komplikací, vzhledem k velké roztříštěnosti firemního prostředí, které zahrnovalo Exchange servery ve verzích 2003, 2007 a 2010, umístěné v 7 různých lokalitách napříč celým světem.

Výzvy projektu

  • Heterogenní prostředí z pohledu starých verzí Exchange
  • Lokality napříč celým světem a s různým typem připojení

Řešení SoftwareONE

SoftwareONE oslovila společnost Teleplan s možností vyzkoušet a případně nasadit služby platformy Office 365. SoftwareONE jako technologický a licenční partner doporučil zahájit celou aktivitu pilotním projektem. Během něj by se otestovala funkčnost řešení z technického pohledu, stejně tak, jako uživatelská vhodnost řešení pro potřeby zákazníka. V rámci pilotního projektu projektu bylo nejprve zřízeno cloudové prostředí Office 365, které bylo propojeno s on-premise prostředím (propojení Active Directory a hybridní scénář Exchange). Proces propojení byl realizován ve spolupráci s interním IT týmem společnosti, a to tak, aby byli tito zaměstnanci do projektu co nejvíce zapojeni a získali informace a dovednosti potřebné pro další provoz. Celý projekt proběhl v rozsahu několika dní a následně bylo zahájeno testování celého prostředí, migrace prvotních uživatelů a konečně propojení obou prostředí.  Po kladném přijetí celého projektu zákazníkem bylo rozhodnuto o vhodnosti Office 365 pro prostředí společnosti Teleplan a začalo postupné převádění jeho uživatelů do tohoto nového prostředí. Další fází v nasazování služeb Office 365 byla realizace Business Productivity Advisory workshopu a související identifikace dalších byznys a uživatelských scénářů využití Office 365. V současné době jsou u zákazníka realizovány činnosti v rámci adopční kampaně nových technologií uživateli SoftwareONE Easy365 na bázi vytipovaných scénářů použití.

Jednou z klíčových součástí realizace projektů týkajících se Office 365 je přijetí nových technologií a služeb, které poskytujeme, koncovými uživateli a jejich schopnost pracovat s novým prostředím. Hodnota, kterou pak firmě přinášejí i díky těmto znalostem, je pro nás opravdovým důkazem úspěšnosti celého projektu. Proto jsme vyvinuli službu Easy365.”

Petr Rosol, Consultant & Architect SoftwareONE

Přínosy pro zákazníka

  • Získání moderního a efektivního řešení pro elektronickou poštu
  • Snížení nároků na správu a další náklady
  • Možnost otestování celého řešení před plošným nasazením v reálném prostředí
  • Možnost postupné migrace uživatelů bez výrazného zatížení interního IT
  • Dostupnost dalších služeb pro rozvoj řešení i v dalších oblastech (online spolupráce, komunikace, ukládání a sdílení dokumentů)

„SoftwareONE nám poskytlo odborné znalosti a podporu k implementaci hybridního prostředí, které nám umožnilo zmigrovat naše on-premise řešení v krátkém časovém horizontu. Díky jejich zkušenostem přechod proběhl hladce a nenarušil každodenní pracovní povinnosti našich zaměstnanců.“

Jozef Novikmec, IT Director DC and Infrastructure ve společnosti Teleplan

Easy365

Easy365 je vlastní sofistikovaný systém SoftwareONE zaměřený na úspěšné zavedení Office 365 do firemního prostředí prostřednictvím podpory uživatelů. Záměrem je provést uživatele změnou takovým způsobem, aby byli připraveni na nové funkce řešení, znali je, uměli je využít a sami ze své pozice viděli jejich přínos pro svou práci.