Řízení nákladů na cloud: Proč je důležitý hybridní přístup k IT?

10 dubna, 2019
Roman Kvapil

Autor

Roman Kvapil

Cloud Consultant společnosti SoftwareONE Czech Republic

Výdaje na cloudové služby jsou na vzestupu. Podle analytiků firmy Gartner dosáhnou výdaje za služby veřejného cloudu do roku 2012 výše 302 miliard dolarů. Zatímco nasazování cloudových technologií prudce roste, začínají si organizace uvědomovat, že široká implementace cloudu přináší mnoho nových požadavků na IT týmy. Výsledkem těchto změn spojených s cloudem je, že více než polovina manažerů IT využívá smíšený přístup ve vztahu k tradičnímu IT a cloudu. Tento přístup, nazývaný hybridní IT, usiluje o kombinaci toho nejlepšího z on-premise a cloudových prostředí.

Efektivní řízení výdajů na cloud může výrazným způsobem pomoci s implementací a správou hybridních IT prostředí. Ve skutečnosti 80 procent podniků cítí, že řízení nákladů na cloudové služby představuje jednu z jejich nejdůležitějších výzev. Tento pocit není bezdůvodný: bez efektivní taktiky investic do cloudu může úsilí vaší organizace spojené s cloudem působit jako drahé a nestrukturované. Oproti tomu, s efektivním řízením výdajů na cloud bude mít narůstající cloudová infrastruktura vaší organizace příležitost stát se plnohodnotnou a holistickou. Tímto způsobem může vaše hybridní cloudové prostředí nabídnout mnohem více přínosů než nevýhod.

Holistický přístup, který se zaměřuje na kontrolu výdajů na cloud, je pro nasazení úspěšného hybridního IT naprosto nezbytný. Pro dosažení této úrovně úspěšnosti je nutné při implementaci hybridního cloudového řešení projít několika nezbytnými kroky:

Vyřazení nedostatečně využívaných aplikací

Obvyklým prvním krokem při přechodu na sítě založené na cloudu je vyhodnocení vašeho současného softwarového prostředí. Během tohoto prvního kroku je organizacím často představen koncept hybridního cloudu. Jakmile bude posouzen kompletní IT majetek, zjistí váš IT tým, které z aplikací jsou využívány málo nebo vůbec. Tato zjištění jsou současnými programy na vyřazování z provozu často opomíjena, nebo k nim vůbec nedojde. Po identifikaci těchto aplikací bude váš IT tým schopen rozhodnout, které úlohy budou během přechodu do cloudu zrušeny.

Při vyřazování těchto aplikací musejí být organizace proaktivní, jelikož jejich hromadění v cloudu může vyvolávat podstatné náklady a narušovat pokusy o správné řízení výdajů na cloud. Nicméně, vyřazení aplikací není jednoduchý proces. Množství času, potřebného ke správnému vyřazení programu, často pomáhá IT týmům uvědomit si, že stále existuje důvod, udržovat on-premise prostředí. Když ale bude organizace správně připravena, bude schopná vyřadit staré, nepotřebné programy. Udržování efektivního programu řízení výdajů na cloud umožní vaší organizaci přejít do cloudu jednoduchým způsobem s minimalizací nákladů.

Vyřeště obavy ohledně kompatibility, nákladů a zabezpečení

Než začnou organizace přesouvat data a aplikace z on-premise infrastruktury do svého nového cloudového prostředí, často zjistí, že ne každá aplikace je pro veřejný cloud vhodná. Některé aplikace, vyžadující vysoký standard zabezpečení, bude možná lepší implementovat jako on-premise, spíše než v cloudovém prostředí. Nejde nutně o to, že by byl cloud ze své podstaty méně bezpečný, ale mnoho IT týmů zatím nemá komplikované znalosti nebo zdroje, nezbytné pro spolehlivé zabezpečení dat v cloudu. Kompletní zabezpečení cloudu rovněž vyžaduje, aby měly IT týmy perfektní přehled a kontrolu nad svojí sítí. Něco takového ale zpravidla nebývá součástí úvodních fází úsilí o implementaci cloudu. Namísto riskování chyby při správě cloudu, která by mohla vést k úniku citlivých dat, může být pro váš IT tým lepší, držet se známého prostředí.

Další kontroverzní problém s cloudem, který je řešen hybridním přístupem k IT, je problematika kompatibility. Například staré aplikace, které jsou kompatibilní jen s operačními systémy jako Windows XP, nemohou být ve svém současném stavu portovány do cloudových služeb jako Azure nebo Amazon Web Services. Aby byly tyto aplikace kompatibilní s cloudem, musely by organizace investovat docela dost peněz buďto do přeprogramování takového softwaru, nebo implementace kontejnerové platformy, ve které by tyto aplikace mohly běžet. Se současnými náklady digitální transformace a výdaji na migraci do cloudu, se mnoho organizací tak velké investici raději vyhne, pokud to nebude nezbytně nutné.

Tyto značné náklady poukazují na převažující problém s celou cloudovou architekturou, kterým jsou vysoké náklady implementace. Pro organizace, které s migrací do cloudu teprve začínají, může být složité správně rozpočtovat celý životní cyklus, což vede ke značnému nárůstu nákladů a narušuje snahy o řízením nákladů na cloud. Pro správnou migraci softwaru do cloudu musí mít organizace detailní přehled o zabezpečení a kompatibilitě jejich softwaru a také představu o tom, jak moc tyto vlastnosti zvyšují náklady na migraci do cloudu.

Implementace přístupu založeného na spotřebě

Existuje celá řada řešení, jak čelit problému zvyšování nákladů na cloud. Je důležité migrovat do cloudu skutečně jen ty nejpoužívanější aplikace a ponechat zbývající, málo využívané programy v on-premise datovém centru. Tento způsob vám pomůže optimalizovat výdaje využitím nákladově efektivních výpočetních a úložných možností v rámci provozních nákladů, spíše než kapitálových investic. Přesun do cloudu znamená, že může organizace optimalizovat svoje provozní výdaje, aby se vyhnula zásadním kapitálovým investicím do infrastruktury a zaměřila se na každodenní náklady na cloudové služby.

Určení, které aplikace jsou dostatečně využívány, vyžaduje správnou strategii SAM s dostatečným přehledem o oprávněních, majetku a spotřebě. Tímto způsobem vaše organizace plně porozumí tomu, jaký software vlastní, jak je tento software v současnosti využíván, jaký software je organizace oprávněna používat a také jak tento software může používat. Vaší organizaci to pomůže určit, které aplikace mohou být přesunuty do cloudu, takže se ujistěte, že budete mít tyto znalosti dříve, než učiníte jakékoli rozhodnutí.

Jakmile identifikujete nejpoužívanější aplikace v rámci vaší sítě, je třeba zvážit ještě několik věcí. Ujistěte se, že jsou tyto aplikace plně kompatibilní s cloudem a že neobsahují extrémně citlivé informace, jejichž únik by mohl mít katastrofální následky. Tímto konečným ujištěním udělají organizace velký skok směrem k optimalizaci jejich nákladů na cloud.

Návrh dlouhodobé strategie

Správný přechod do hybridního cloudu vyžaduje finanční investice, schopnosti a především také čas. Z toho důvodu je zcela klíčové, aby si vaše organizace navrhla dlouhodobou strategii, aby se ujistila, že vaše strategie zůstane maximálně efektivní co do výsledků i nákladů. Namísto jednoduchého přístupu „nastavit a zapomenout“ je pro vaše hybridní IT řešení lepší, nepřetržitě studovat, jak mohou být všechny aspekty cloudu využity k maximalizaci vašich potenciálních přínosů.

Nepřetržité zkoumání a upravování vaší dlouhodobé strategie pro cloud není snadné. Software na řízení nákladů na cloud, jako je PyraCloud, může pomoci vytvořit jasnou vizi o tom, jak vaše organizace spotřebovává cloudové zdroje. Schopnost identifikovat, sledovat a alokovat náklady na cloud zpět k příslušným divizím a oddělením v rámci organizace umožňuje šéfům IT pochopit, jak a kým je toto aktivum v rámci podniku spotřebováváno. To je při řízení cloudu a nákladů na něj kriticky důležité. PyraCloud také nabízí jediný ovládací panel pro přehled o celém vašem on-premise i cloudovém prostředí od okamžiku pořízení včetně dat o smlouvách a oprávněních. Schopnost sledovat spotřebu s pomocí nástroje PyraCloud organizacím umožňuje správně dimenzovat jejich investice do softwaru, společně se správným řízením a správou softwaru v rámci on-premise řešení i v cloudu. PyraCloud může asistovat při řízení nákladů na cloud, pomoci vám optimalizovat cloudové prostředí vaší organizace a poskytnout klíčový přehled pro dlouhodobou strategii hybridního IT.

Shrnutí

Přestože cloud zcela nevytlačil on-premise datová centra, organizace moudře plánují udělat z cloudu zásadní součást jejich celkové IT strategie. Nicméně, v komplikovaných softwarových prostředích není přechod na čistě cloudovou infrastrukturu snadnou změnou. Dlouhotrvající přechod do cloudového prostředí přirozeně vytváří tato hybridní cloudová prostředí, která mají vlastní jedinečné problémy a složitosti.

S jasnou vizí a strategií je možné správně implementovat hybridní cloudové prostředí, připravené na budoucnost. Vyřazením nepoužívaných programů, migrací programů založených na kompatibilitě a spotřebě a implementací dlouhodobé strategie pro hybridní cloud, nastoupí vaše organizace správnou cestu k plnému využití výhod hybridního cloudu.

Zjistěte více o tom, jak provést hladký přechod do prostředí hybridního cloudu. Chcete-li si promluvit se specialistou na hybridní cloud nebo platformu PyraCloud, kontaktujte nás ještě dnes.