Řízení nákladů na cloudové služby: Tipy pro přechod do cloudu

18 dubna, 2020
Roman Kvapil

Autor

Roman Kvapil

Cloud Consultant společnosti SoftwareONE Czech Republic

Tržiště cloudových služeb (cloud marketplaces) jsou navržena tak, aby vám pomohla najít a koupit si software, potřebný na podporu vašeho podnikání. Proces nákupu prostřednictvím tržiště cloudových služeb je přímočarý a jednoduchý, ale za pozornost stojí ještě něco víc, než jen nákup cloudové služby.

Na rozdíl od on-premise softwaru a hardwaru, cloudové služby neexistují jen jako jednoduchá aktiva. Zákazníci, kteří zakoupili cloudové služby potřebují spravovat nejen toto aktivum, ale také související měřenou spotřebu cloudové služby. Tyto náklady na spotřebu cloudové služby se mohou vymknout kontrole, když začne firma tento software využívat častěji. Takže i když má cloudová služba na první pohled nízkou cenu, náklady spojené s jejím využíváním mohou být obrovské.

Pokud jste šokováni z vašich nákladů na cloudové služby, nejste sami. Organizace často za služby veřejného cloudu obdrží účty, které jsou 2- až 3krát vyšší, než očekávaly. Nicméně může být složité pochopit, kde začít. Podívejme se na několik kroků, které mohou podniky provést pro optimalizaci a řízení svých výdajů na cloudové služby.

Zjištění zdrojů spotřeby cloudových služeb

Tržiště usnadnila nakupování, ale to neznamená, že je snadné vytvořit rozpočet, který bude zahrnovat všechny vaše výdaje za cloudové služby. Může být složité, přesně zjistit, kde začít s optimalizací cloudového majetku, obzvlášť pokud využíváte více cloudových služeb od různých poskytovatelů. Abyste získali představu, které oblasti je potřeba optimalizovat, zeptejte se sami sebe na následující otázky:

  • Jak v současnosti alokujeme tento majetek v našem rozpočtu?
  • Existují nějaké náklady spotřeby, související s cloudovou službou? Pokud ano:
    • Jsou přeúčtovávány na odpovídající nákladová střediska?
    • Plánuje náš podnik navýšit spotřebu a související náklady?
    • Rozpočtuje a spravuje naše firma obnovu prostřednictvím tržiště, nebo prostřednictvím dedikované platformy?
    • Je tato služba nepřetržitá, nebo s ročním předplatným? Pokud s ročním předplatným, tak jak byste měli řídit její obnovu? Pokud je nepřetržitá, tak jak rozpočtujete rostoucí náklady na službu?

Jakmile se váš IT tým dokáže dobrat odpovědí na tyto otázky, můžete začít s určením nejlepšího způsobu správy vašeho cloudového portfolia. Je důležité získat kompletní přehled veškerého vašeho softwarového majetku a jeho příslušných požadavků, dříve než nastoupíte vaši cestu optimalizace cloudu. Jakmile zjistíte skutečné náklady vašeho cloudového portfolia, můžete identifikovat nejlepší cesty k optimalizaci vašeho cloudového prostředí.

Správa spotřeby cloudových služeb prostřednictvím jejich řízení

Před pořízením jakéhokoli cloudového majetku by měly organizace vyvinout model správy na řízení spotřeby cloudových služeb a jejího růstu. Podle své definice zahrnuje řízení cloudu lidi, procesy a technologie, potřebné k podpoře vaší cloudové infrastruktury, zabezpečení a celkovému provozu. Řízení cloudových služeb je nejlepší řešit od samého začátku, protože při svém dalším rozšiřování se portfolio organizace stává stále složitějším. Organizace si musí poradit s osvědčenými postupy a licenčními požadavky z různých tržišť a u odlišných poskytovatelů, což může být skličující.

Pokud si nejste jistí, kde s řízením cloudových služeb začít, neodkládejte to. Namísto toho přemýšlejte o vašich cloudových službách jako o tradičnějším podnikovém majetku – jako je třeba nově pořízená sada notebooků. Když vaše firma koupí nové notebooky, pro IT oddělení nebude pohodlné, když se předají zaměstnancům dokud nebudou inventarizovány, označeny štítky jako majetek firmy a přiřazeny k uživatelům a nákladovým střediskům, která je budou používat. Navíc si vaše organizace bude chtít vytvořit plán na správu notebooků během jejich životnosti.

A s cloudovými službami je to podobné. Přemýšlejte o spotřebě cloudových služeb jako o jakémkoli jiném majetku vaší organizace – dříve než umožníte komukoli využívat cloudovou službu, definujte proces na označování zdrojů poskytovaných prostřednictvím cloudu. Po alokováním označených zdrojů nákladovým střediskům získáte detailní přehled o trendech spotřeby cloudových zdrojů a nákladech pro jednotlivé obchodní jednotky, oddělení a projekty. S těmito přehledy mohou organizace předvídat náklady ještě něž k nim dojde, předpovídat anomálie v rozpočtu a vyhodnotit návratnost investic v okamžiku, kdy jsou vaše cloudové služby aktivně využívány.

Poznejte taktiky na optimalizaci výdajů za cloudové služby

Jakmile identifikujete primární spotřebitele cloudových služeb ve vaší firmě, je na čase začít hledat příležitosti k optimalizaci a úsporám u každé cloudové instance. Nejprve je nejlepší zjistit, jaké postupy pro optimalizaci spotřeby cloudových služeb doporučuje přímo váš poskytovatel. Většina poskytovatelů cloudových služeb je ochotná uvést alespoň několik obecných doporučení k optimalizací – jako je například implementace rezervovaných instancí nebo konsolidace vašich virtuálních strojů.

Nicméně, organizace mohou vždy jít nad rámec doporučení svého poskytovatele cloudových služeb. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, jsou konzultace s důvěryhodným poradcem, který může identifikovat příležitosti k optimalizaci. Organizacím, které chtějí ve svém úsilí o optimalizaci pokročit dále, se doporučuje najít si poradce, který nejen že nastíní doporučení, ale také je podle svých nejlepších schopností implementuje.

Tyto řízené cloudové služby mohou pomoci s reportováním a přeúčtováním spotřeby, označováním nových zdrojů, vytvořením firemní struktury atd. Alternativně si mohou organizace najít cloudovou platformu na řízení používání a optimalizace cloudového majetku v rámci firmy. Vaší organizaci to pomůže lépe alokovat cloudové zdroje, reportovat jejich spotřebu a ve výsledku i řídit uživatele a služby s nadměrnou spotřebou cloudových zdrojů.

Začněte s optimalizací vašeho cloudového majetku ještě dnes!

Využití cloudových služeb je nevyhnutelné, takže IT organizace musí mít plán na podporu této rostoucí potřeby podniků. Ale ani pokud jste už vaši cestu do cloudu začali, není příliš pozdě. Stále máte možnost získat softwarově specifické znalosti, potřebné pro zvládnutí nákladů spojených s cloudovými službami. Vytvořením modelu řízení, využitím správného softwaru a získáním nejlepších odborných znalostí mohou organizace svoje potenciálně přebytečné a nákladné cloudové služby změnit na efektivní a spravovatelné cloudové portfolio.

Ať už přemýšlíte o nákupu cloudových aktiv, nebo potřebujete spravovat současný majetek, mohou vám pomoci naše řízené cloudové služby (nebo platforma PyraCloud). S naší pomocí bude optimalizace vašich cloudových služeb snadná.