SAM Diagnostics: O co jde?

17 října, 2018
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Správa softwarového majetku (Software Asset Management, SAM) je pro firmy kriticky důležitá, a její správná implementace zabere hodně času. Důležité je zde právě slovo „správná“, protože 1 ze 4 SAM projektů skončí selháním a mnoho dalších nedosáhne očekávaných přínosů. Více o tom, jak naplánovat, vytvořit a provozovat efektivní implementaci SAM, si můžete přečíst zde, ale mezi tím si můžete přečíst o několika prvních krocích, které vám umožní nasadit SAM správně.

SOFTWARE ASSET MANAGEMENT DIAGNOSTICS

Nemůžete správně naplánovat svoji cestu, když nevíte, kde začínáte, ani neznáte rozsah problémů s lidmi, procesy nebo technologií. Jde o kriticky důležitý krok, protože selhání jsou často výsledkem neadekvátních nebo neexistujících pravidel, slabého řízení procesů, nedostatečných současných nástrojů, slabého řízení dat nebo interního nesouladu.

Jaké jsou hlavní důvody, proč selhávají SAM „projekty“?

Chyby začínají už při nazývání SAM „projektem“ – jde totiž o nepřetržitou aktivitou, nikoli jednorázový projekt. Jednorázová obrana před auditem, zaměřená pouze na vaši ochranu v případě auditu, vás jen připraví na další chyby.

Dalšími problémovými oblastmi jsou:

  • Přehnané plány (velké oči)
  • Chybějící představa o tom, jak by měl vypadat úspěch – definujte si svoje metriky
  • Složitost podmínek vydavatelů a nedostatek důvěryhodných dat
  • Omezené zdroje, zejména pro správu licenčních nároků
  • Neexistující nebo slabé nástroje na SAM
  • SAM bez strategie

Těmto úskalím se můžete vyhnout s využitím služby Diagnostic pro správu softwarového majetku. Diagnostic jednoduše představuje posouzení současného stavu napříč celým životním cyklem softwaru i napříč lidmi, procesy a technologiemi. Dodatečné vyčíslení ROI ukáže manažerům požadovanou investici a odpovídající očekávané přínosy. Konečný výsledek umožňuje analýzu nedostatků a 360stupňovou představu o budoucím stavu vašeho programu.

Význam začít se službou Diagnostic spočívá v tom, že mnoho organizací neví, jak se porovnat s osvědčenými postupy, chybují v tom, že si neuvědomují, jak kriticky důležitý je redesign procesů, myslí si, že pořízení nástroje zázračně vyřeší jejich problémy s dodržováním licenčních podmínek, a postrádají jasnou vizi, jaké úrovně vyspělosti chtějí dosáhnout.

SAM DIAGNOSTICS PODLE SOFTWAREONE

SoftwareONE má dlouhou historii v pomáhání společnostem posoudit, jaký SAM nástroj by měli implementovat s ohledem na požadavky jejich firmy, ať už může implementaci SAM řídit jejich interní IT oddělení, nebo budou potřebovat související služby, které jim pomohou rozšířit organizaci SAM. Jde o třístupňový přístup, který zahrnuje:

  • Správná identifikace zainteresovaných osob a lídrů – Aspekty lidí a procesů za SAM jsou pro váš úspěch klíčové. Stejně tak důležité je mít správné řízení všech zúčastněných stran. SoftwareONE předpokládá, že do roku 2022 bude 30 % SAM programů považováno za „strategické“ To znamená, že pro mnohé firmy bude mít řešení shody s licenčními podmínkami menší význam, protože se pozornost přesune ke zlepšení uživatelské zkušenosti, integrovaným softwarovým dodavatelským řetězcům, vylepšenému zabezpečení a lepšímu business intelligence. Nemůžete si ale dovolit nechat SAM v rukou oddělení nákupu nebo financí, bez aktivního zapojení výkonného managementu. Tento předpoklad podporují i výsledky nedávného průzkumu agentury Gartner, podle kterého téměř 80 % lidí zodpovědných za SAM podléhá přímo výkonnému vedení firmy a 27 % z odpovědných lidí je přímo členy výkonného vedení.
  • Přehled o nástroji na SAM – Implementace nástroje na SAM je pro fungování úspěšného programu SAM nezbytná, ale musíte se ujistit, že zvolíte nejlepší nástroj právě pro vaše prostředí. Tento nástroj bude nepřetržitě používán pro odhalování majetku, normalizaci dat, auditování a dokumentaci licencí i přidávání nově nakoupeného softwaru. SoftwareONE má zkušenosti s nejlepšími SAM nástroji na trhu, ale zároveň upozorňujeme, že jeden nástroj nebude vyhovovat všem.
  • ROI / vyčíslení nákladů a přínosů – V rámci této části služby Diagnostic se detailně podíváme na finance firmy (pokud máme příslušné údaje k dispozici) a necháme klíčové zainteresované osoby vyplnit detailní dotazník, týkající se nákladů na software a představ o budoucím stavu. Pak tyto informace využijeme pro porovnání v rámci odvětví a velikosti organizace, abychom určili finanční přínosy v oblastech jako je zpětné stažení nepoužívaného softwaru, opakované použití softwaru, optimalizace nákladů, racionalizace nástrojů a mnoho dalších možností. Navíc určíme, kolik bude potřeba investovat do udržování programu v následujících pěti letech (do lidí, řízených služeb, technologií atd.).

Zjistěte, jak může SAMSimple od SoftwareONE monitorovat a spravovat softwarová aktiva za vás a ušetřit náklady za softwarové licence.