STRUČNĚ A PŘEHLEDNĚ: 3 klíčové oblasti SLM

20 srpna, 2019
Leoš Procházka

Autor

Leoš Procházka

SAM Team Leader společnosti SoftwareONE Czech Republic

Řízení životního cyklu softwaru (Software Lifecycle Management, SLM) zajišťuje, že si bude vaše organizace vědoma, jaký software vlastníte, jak často a kdo jej používá a kolik za něj utrácíte. Abyste mohli vytvořit strategii SLM a implementovat vhodný plán, kterou bude možné udržovat během následujících let, měli byste se poohlédnout po řízených službách, které mohou vaší organizaci pomoci zajistit licenční soulad a optimální návratnost investice.

Úspěšné SLM vždy zahrnuje tři hlavní součásti: správu dat, řízení optimalizace a řízení životního cyklu. Když se spojí dohromady, mohou tyto tři součásti poskytnout vedení a sílu, kterou organizace pro udržení konzistentního SLM potřebuje. Podívejme se důkladněji na každou z těchto hlavních součástí a na to, jakou roli hrají v každém kroku životního cyklu a kde mohou pomoci řízené služby.

Správa dat

SLM po organizacích vyžaduje, aby v každém okamžiku sbíraly přesná data. Cestu k silnému SLM podporují především data o oprávněních, inventáři a spotřebě. Začněme rychlým osvěžením, co tato data znamenají. Oprávnění je přehled o tom, co máte. Inventář je přehledem toho, co je instalováno. A spotřeba je přehled o tom, co je pravidelně používáno.

Tato data jsou tak důležitá proto, protože podporují jádro vaší SLM strategie. Abyste mohli přikročit k optimalizaci, musíte mít o všech těchto datech přehled. Nevíte-li jaký všechen software vlastníte, kde je instalován a kdo jej používá, může to pro vás znamenat mnoho problémů.

Pro začátečníky: pokud nemáte kompletní přehled, můžete utrácet peníze za licence, které možná nikdy nebudou použity. Ve výsledku je SLM především o používání a obnovování pouze toho, co vaše organizace potřebuje. Nebudete-li znát tato základní data, nejste připraveni začít správně.

A co víc, vaše organizace může riskovat nedodržování licenčních podmínek. Zatímco pro organizaci není nikdy ideální investovat více času a zdrojů než je nutné, ještě horší je porušovat licenční podmínky. Ujistěte se proto, že budete vědět, co se v každé fázi děje, abyste postupovali v souladu s licenčními podmínkami. Abyste mohli detailněji sledovat údaje o oprávněních, inventáři a spotřebě, zvažte použití platformy na správu softwarového a cloudového portfolia, jako je PyraCloud. Bude to nejužitečnější pokud jde o oprávnění, protože vám to poskytne jasný přehled o tom, co vlastníte. PyraCloud lze pro váš kompletní přehled integrovat s nástrojem na správu softwarového majetku.

Řízení optimalizace

Zopakujme si, že idea SLM není jen používat to, co jste zakoupili a obnovovat jen to, co je potřeba. Jedním z cílů je také správné nastavení vašich současných investic. Možná si nemyslíte že se vám výdaje vymkly z rukou, ale mnohem častěji dochází k tomu, že organizace nakupují mnohem více softwarových řešení, než skutečně potřebují.

S řízenými službami SoftwareONE bude mít vaše organizace kompletní přehled o historii nákupů. To znamená, že budete mít vždy na dosah ruky doklady k licencím, faktury a další údaje. Když budete mít k dispozici tento typ přehledu o tom, co nakupujete, nyní i v minulosti, jde o skvělou cestu k posouzení toho, co vaše organizace skutečně potřebuje, aby fungovala efektivně.

Řízení optimalizace jde ruku v ruce se správou dat. Budete-li mít kompletní přehled o oprávněních, inventáři a použití v rámci vaší organizace, budete schopni optimalizovat vaše softwarové a cloudové portfolio s maximálním úspěchem. To přímo souvisí se schopností řídit váš životní cyklus.

Řízení životního cyklu

Poslední klíčovou součástí úspěšné správy životního cyklu softwaru je řízení jeho správy a licenční soulad, se kterým vám může pomoc Dodržovat licenční podmínky bude vždy hlavní starostí organizací a jde o nejdůležitější část správy životního cyklu softwaru. Nicméně, organizace by měly rovněž zvážit řízení požadavků a potřeb, stejně jako opakované použití licencí.

S přílivem požadavků IT a ostatních oddělení je důležité udělat si čas na odpovídající vyřízení každého z nich. Pokud něco unikne vaší pozornosti, můžete opět zbytečně utrácet a vystavovat vaši organizaci riziku. Abyste mohli dosáhnout optimální návratnosti investic, posuzujte příchozí požadavky a potřeby stejným způsobem, jako používání jen toho, co je potřeba. 

To ale neznamená, že máte každý příchozí požadavek odmítnout. Dobrým řešením této situace je opakované použití jinde nepotřebných licencí. Opakované použití licencí znamená vzít nasazený software a buďto jej přiřadit jiným uživatelům, nebo jej kompletně odstranit. Jde o to, že můžete mít přímo pod nosem software, který lze jednoduše předat jiným uživatelům, než abyste koupili nový. Nejenže tak můžete omezit zbytečné výdaje a optimalizovat své náklady, ale také se můžete zbavit nepoužívaného softwaru, který vás může vystavit riziku. 

Závěr

Když dokonale pochopíte tyto tři součásti, může vám to pomoci vybudovat úspěšnou strategii SLM. Řízená služba životního cyklu softwaru vám poskytne přehled o datech o vašich oprávněních, inventáři a spotřebě, pomůže omezit zbytečné náklady a identifikovat příležitosti k opakovanému použití softwaru. Jakmile vaše organizace využije výhody všeho, co může nabídnout, budete na správné cestě k úspěšnému řízení životního cyklu softwaru.

Potřebujete více informací?

Kontaktujte nás pro další informace o tom, jak začít s řízenou službou životního cyklu softwaru.