5 hlavních přínosů SLM pro vaši firmu

2 září, 2020
Leoš Procházka

Autor

Leoš Procházka

SAM Team Leader společnosti SoftwareONE Czech Republic

V dnešním „plně digitálním“ světě mají společnosti, které již nastoupily na cestu svojí transformace, před sebou skvělé vyhlídky. Možnost modernizovat se tak, aby mohly využívat zvětšující se skupinu nových aplikací a služeb, je jejich příležitostí k přežití a růstu v 21. století.

S každým novým nástrojem nebo řešením, které přidají do své sítě, s každým novým příslibem zjednodušení jejich procesů nebo optimalizace jejich výkonu však přichází i riziko větší složitosti. A co je klíčem k omezení této složitosti? Řízení životního cyklu softwaru (Software Lifecycle Management, SLM). Podívejme se podrobněji na pět hlavních přínosů SLM pro vaši firmu, které dnes musíte znát.

Řízení životního cyklu softwaru je stále složitější

Dokud bude existovat software, bude existovat i potřeba podpůrného systému, který pomůže spravovat softwarový majetek. Jak každý ředitel IT, CIO, ředitel nákupu nebo SAM manažer ví, existuje celý životní cyklus zákulisních úkolů a odpovědností, které musí být nejen řízeny, ale také optimalizovány. Mezi nákupem, uzavřením smlouvy, nasazením, administrací licencí a dalšími úkony může toto vše přinést podniku mnoho komplikací až do dne, kdy je software vyřazen.

Jak podnik roste, přináší škálování ještě větší složitost. Mohou existovat nové funkce, které je potřeba zařídit, nové trhy, na které vstupujeme, a noví zaměstnanci, které musíme uspokojit – vše je vylepšeno novými technologiemi, což znamená ještě více aplikací a softwaru, který musíme řídit. Následuje potenciálně větší riziko, menší přehled a zbytečné náklady. Stručně řečeno: věci se komplikují. A právě zde přichází SLM, připravené poskytnout vaší organizaci podporu, když se váš majetek komplikuje.

SLM mění problémy a rizika na hodnotu pro firmu 

SLM pomáhá společnostem vypořádat se s tlakem na optimalizaci nákladů, provozní efektivitu, snižováním rizik a potřebu přehledu nad jejich softwarovým majetkem. Jak název napovídá, poskytuje základ pro modernizaci podniku – řešením problémů kompletní digitalizací řízení životního cyklu softwaru. Toto je pět hlavních přínosů SLM pro firmu:

1. Optimalizace nákladů

Mnoho organizací selhává, pokud jde o co nejlepší využití jejich stávajícího softwarového majetku. Možná mají nepoužívané licence softwaru, které je mohou stát peníze. Na druhou stranu možná také platí zbytečně moc za spotřebu, když by mohl být počet jejich instalací snížen. A navíc, když nebudete vědět, kdo jaký software používá nebo kde se nachází, může to znamenat překročení rozpočtu, se zbytečným využíváním zdrojů s neefektivními strategiemi pro správu softwarového majetku.

SLM poskytuje sílu reportování skutečného využití a spotřeby. Když budete mít k dispozici tento způsob řízení a přehledu, znamená to, že můžete standardizovat náklady a že se také může zvýšit návratnost investic do softwaru. SLM pomáhá společnostem pochopit, co vlastní, kdo majetek používá a jak je udržován. To zajistí, že budou platit správnou cenu za software, který skutečně používají.

2. Zvýšená provozní efektivita

Jelikož SLM nabízí přehledy z vašich komplexních hrubých dat, stráví manažeři méně času shromažďováním informací, které potřebují k důležitým rozhodnutím a aby prošli audity. Když pak rozdělíte úkoly mezi váš vlastní provozní tým a SLM experty, uvolníte si ve vašem podniku cenné zdroje. To vám pomůže vyhnout se nadbytečné práci pro ještě lepší efektivitu.

A navíc je SLM proces automatizován. Když budou životní cykly softwaru a cloudových služeb automatizovány, získají všichni zainteresovaní zpátky svůj čas. Tím se vytvoří více času pro strategické úkoly – takové, které zajistí provoz podniku a pomohou mu růst.

3. Snížení rizika

S modernizací přichází potenciál pro obrovský růst podniku. Ať už se váš podnik rozroste dříve či později, faktem zůstává, že váš softwarový majetek se rozrůstá právě teď. Zaměstnanci mají jednodušší přístup k aplikacím a digitálním nástrojům i službám než kdy dříve a ať už se podnik rozrůstá či nikoli, podstupujete větší riziko v podobě rostoucí digitální stopy a stínového IT.

SLM usnadňuje kontrolu pravidel zabezpečení a poskytuje pravidelné zprávy o dodržování licenčních podmínek, takže můžete řídit riziko porušování licenčních podmínek. Ve skutečnosti jsme zjistili, že 89 procent organizací uvádí, že jejich prvním a nejdůležitějším cílem při správě softwarového majetku (Software Asset Management, SAM) je dodržování licenčních podmínek.

Snižuje také vaše bezpečnostní rizika vyhledáváním vašeho digitálního majetku na přítomnost nepodporovaného softwaru a cloudových služeb. Nepodporovaný software – ke kterému již jeho vydavatel neposkytuje bezpečnostní záplaty – je jedním z největších bezpečnostních rizik ve stále digitálnějším světě, kde se kyberzločinci snaží kompromitovat cenná firemní data.

4. Lepší přehled

Když SAM manažeři nemohou lokalizovat a identifikovat hlavní majetek v rámci své sítě, nemohou ani vynucovat pravidla, vyjednávat smlouvy, vyčíslit ztrátu příjmů nebo splnit svoje zákonné požadavky. Potřebují mít přehled o softwarovém majetku jejich podniku, aby mohli reagovat na požadavky firmy, a potřebují jej mít včas.

SLM poskytuje transparentní přehled prostřednictvím pokročilých dat a analýz. S lepším přehledem mohou být požadované změny plánovány a ne vnucovány manažerům, kteří nejsou dostatečně připraveni nebo když není prostor v rozpočtu. SLM rychle a snadno poskytuje týmům přehled, který potřebují, aby mohly podporovat podnikatelské potřeby podniku.

5. Lepší vyspělost

Kolik SAM manažerů skutečně ví, jaká je aktuální úroveň vyspělosti jejich organizace? Vytváření dlouhodobé obchodní strategie začíná tím, že víme, kde se právě teď nacházíme. SLM poskytuje lepší vyspělost, se kterou pro vás nebudou audity překvapením a jde o první krok k pochopení, jak můžete minimalizovat náklady na IT.

Váš pokročilý SLM program vám pomůže s přechodem od pouhé správy licencí k vyspělejším schopnostem, jako je řízení smluv a licencování předplatného, což přinese ještě větší odměny. Čím vyspělejší váš ekosystém bude, tím lépe budete vybavení, abyste rozuměli všem vašim příležitostem, snížili vaše rizika a vyvinuli celkově lepší strategii SAM.

Získejte kontrolu nad vaším softwarovým prostředím a odhalte hodnotu s pokročilým SLM

SLM transformuje způsob, jakým společnosti spravují svůj softwarový majetek. Být lídrem v digitální éře znamená využít digitalizaci ve všech směrech – od modelu vašeho podnikání po způsob, jakým vnímáte vaše zákazníky, jak reagujete na změny trhu a globální konkurenci – a především jak spravujete všechen váš digitální majetek.

Chytří lídři vždy nasazovali technologie, aby získali podnikatelské výhody a posuzují výhody i nevýhody, které z toho plynou. Jediným rozdílem je, že nyní máte tým, který podpoří ten váš: díky naší službě SLMAdvanced. Naši experti vám pomohou vykonáváním vysokoúrovňových opakovaných úloh, aby vám usnadnili kompletní řízení životního cyklu softwaru.

S použitím pokročilé analytiky převezme SLMAdvanced kontrolu a dám vám možnost podívat se holisticky na váš digitální majetek, s použitelným základem informací. S takovým druhem podpory, kontroly a přehledu není pochyb o tom, kam bude vaše podnikání směřovat. SLMAdvanced využívá lidí, procesy a technologie pro poskytování trvalé strategie organizacím.

Kontaktujte nás ještě dnes pro více informací o tom, jak může z SLM těžit i vaše podnikání!