Co je vyspělost SAM a jak ji měřit?

21 března, 2019
Leoš Procházka

Autor

Leoš Procházka

SAM Team Leader společnosti SoftwareONE Czech Republic

Zdaleka ne každá organizace má perfektně optimalizovanou správu softwarového majetku (software asset management, SAM). Ve skutečnosti stojí dosažení vyspělého SAM nějaký čas a je třeba udělat mnohem víc, než se na první pohled zdá. Cesta organizace k plně vyspělému, prediktivnímu programu vede přes řadu postupných fází jeho formování.

Než pochopíte, jak dosáhnout plně optimalizovaného SAM programu, musíte vědět, jak měřit úroveň vyspělosti SAM ve vaší organizaci. Každá úroveň v rámci modelu vyspělosti SAM může být posunuta na další, takže je důležité dobře vnímat vaši startovní pozici a umět ji změřit.

Vyspělost SAM znamená provozovat optimalizovaný SAM program. Tato fáze správy majetku může být dosažena pouze pokud věnujete čas a úsilí auditování a udržování vašeho softwarového majetku. Vyspělé SAM bude nakonec poskytovat přehled o nárocích, inventáři a spotřebě v rámci distribuovaných on-premise a cloudových prostředí. Několik hlavních kroků na cestě k vyspělému SAM představuje:

  • Proces nákupu softwaru, který sladí řešení se základními potřebami firmy.
  • Zhodnocení/audit, jak je nasazené řešení používáno, kým a zdali je to efektivní.
  • Optimalizace licencování na základě používání a nezbytnosti.
  • Monitoring a administrace aktualizací softwaru.
  • Vyřazení zastaralých řešení.

Jedním z klíčových ukazatelů vyspělého SAM programu je jeho přechod z reaktivního do proaktivního režimu.

Když je organizace zasažena auditem dodavatele a má nekompletní, špatně udržovaný SAM program, bude v reaktivní fázi, zpětně hledat doklady o používání řešení. Ale organizace, které dlouhodobě udržují svůj SAM program, budou mít vyspělé, prediktivní programy, které jim umožní předpovídat potřebu softwaru a zvládat audity. Tím se nejen omezují rizika související s audity, ale také nepřetržitě optimalizují náklady na software.

MĚŘENÍ VYSPĚLOSTI SAM

Nemůžete vybudovat strategii pro vyspělé SAM, dokud nebudete rozumět současné pozici vaší organizace. Proto je důležité, abyste věděli, jak změřit vyspělost prostřednictvím posouzení vyspělosti SAM. Posouzení vyspělosti SAM vaší organizaci umožní vidět, kde přesně se váš SAM program na stupnici hodnocení nachází. V zásadě získáte měřítko, které můžete použít jako výchozí bod návrhu vašeho plánu pro SAM. Přemýšlejte o tomto posouzení jako o cvičení, které vás dovede k budoucímu úspěchu při řízení životního cyklu softwaru.

Jakmile bude posouzení vyspělosti SAM dokončeno, můžete použít model vyspělosti SAM k lepšímu pochopení vaší současné pozice a stavu, kam se potřebujete dostat. Společnost Gartner vyvinula model vyspělosti SAM, který začalo používat mnoho organizací, včetně nás v SoftwareONE. Tento model se skládá z pěti komponent:

  • Chaotický – Pokud má organizace chaotické SAM, řeší audity ad hoc. Často se musejí vypořádat s více různými help desky, nedokumentovaným majetkem a minimálním řízením IT.
  • Reaktivní – Jakmile organizace dosáhne reaktivní úrovně, pracuje jeden stupeň nad úplným minimem. Nemá ale příliš velkou kontrolu nad tím, jaký z jejího IT majetku se používá a kde a řešení auditu se podobá spíše hašení požáru. Tyto organizace nemají často žádná nebo jen neúplná pravidla, postupy, zdroje a nástroje.
  • Proaktivní – V tomto okamžiku by organizace měla sledovat majetek a být schopná analyzovat trendy. Organizace už na audity pouze nereaguje, ale předvídá je. Má zavedenou vyspělou konfiguraci problémů, změn a majetku, stejně jako řízení výkonu.
  • Služba – V této fázi by měla organizace začít s IT oddělením pracovat jako s poskytovatelem služby. Denně jsou využívány nástroje, prostupy a pravidla pro řízení životního cyklu softwarového majetku. Organizace bude schopná definovat služby, třídy a další ceny.
  • Hodnota – Na této úrovni vyspělosti je organizace plně optimalizována a IT oddělení je jejím strategickým obchodním partnerem. Organizace by nyní měla mít dostatek správných informací pro nastavení majetku s ohledem na své obchodní cíle. Přizpůsobení je možné provádět téměř v reálném čase, takže se program může adaptovat na měnící se potřeby firmy.

Pochopení, na jaké úrovni vyspělosti se vaše organizace právě nachází je zcela klíčové pro stanovení strategie, jak se posunout na další. Jakmile dosáhnete dynamického SAM, můžete vytvořit plán, jak si stále udržet jeho vyspělost.

PŘÍNOSY POSOUZENÍ VYSPĚLOSTI SAM

Po zjištění úrovně vyspělosti vašeho SAM je čas ji rozebrat v kontextu vaší organizace. Pokud se nacházíte na základní úrovni SAM, měli byste se zaměřit na odbornost a shromažďování dat. Nebo, pokud jste již v procesu trochu dále, měli byste obrátit svou pozornost směrem k pochopení vašeho SAM nástroje a jak jej můžete využít pro další postup vpřed. SAM nástroj vám pomůže zjistit, kde se nacházíte, což je důležité pro prioritizaci vašeho procesu a detailní rozbor, kde se přesně chcete začít zlepšovat.

Nejdůležitější ale je si zapamatovat, že vyspělost SAM je o neustálém vývoji. Musíte navrhnout plán s jasnými kroky, který bude snadné provést a snadné udržovat. V opačném případě se vaší organizaci nepodaří překročit práh mezi reaktivním a proaktivním přístupem. Abyste se ujistili, že je váš plán proveditelný, nastavte si menší cíle, kterých lze dosáhnout během kratšího času, abyste se pohybovali v prostoru, který můžete mít pod kontrolou.

Může být obtížné, abyste vy sami řídili proces k dosažení vyspělého SAM, a proto zvažte, že byste se spojili s expertem, jako je SoftwareONE. Umíme vám detailně vysvětlit, co znamenají výsledky posouzení vyspělosti vašeho SAM. Díky tomu budete schopni vytvořit plán s důvěrou, že jde o něco, co budete schopni dodržet.

ÚSPĚŠNÉ UDRŽOVÁNÍ VAŠEHO PLÁNU

Vyspělost SAM představuje neustálou práci. Ať už jste na nejzákladnější úrovni, nebo máte SAM kompletně optimalizováno, nikdy se nedostanete na konec cesty. Až provedete posouzení vyspělosti vašeho SAM, pověřte odborníky kolem vás, aby navrhli plán, který bude pro vaši organizaci nejlepší. Jakmile budete mít k dispozici plán, budete schopni předvídat, než abyste museli reagovat v časové tísni.

Jestliže si chcete pohovořit s expertem ze SoftwareONE, neváhejte nás kontaktovat ještě dnes. Anebo, chcete-li zjistit více o používání našeho SAM nástroje, přejděte sem, abyste hned zjistili vyspělost vašeho SAM.