Microsoft aktualizuje licenční podmínky provozu softwaru a služeb pro hostované prostředí

16 září, 2019
Markéta Branbergerová

Autor

Markéta Branbergerová

SAM Consultant společnosti SoftwareONE Czech Republic

Společnost Microsoft představila službu Azure Dedicated Host, která nabídne větší přehled a kontrolu nad hardwarovou vrstvou a operacemi údržby, typy procesorů, počty jader a různými velikostmi virtuálních strojů (Virtual Machine, VM) v rámci stejných sad VM na daném hostujícím systému. Nyní tak může konkurovat zavedeným poskytovatelům dedikovaných fyzických serverů, jako jsou AWS, Google a Alibaba.

Rovněž nabyde účinnosti také zásadní aktualizace „outsourcer“ licenčních podmínek. Ta bude mít dopad na zákazníky, kteří si pořídili licence bez Software Assurance (SA) a práv na License Mobility přiřazené k infrastrukturním službám dedikovaných serverů. To vše bude doplněno samostatným seznamem „Vyjmenovaných poskytovatelů“: Alibaba, Amazon (včetně VMware Cloud on AWS), Google a Microsoft.

Od kdy budou tyto změny platné?

Nové licenční podmínky se budou týkat zákazníků, kteří nakoupí nové licence od 1. října 2019 nebo upgradují na novou verzi produktu, uvedenou po tomto datu.

Používáte-li software na základě předplatného licencí, jste vázáni novými podmínkami při dřívějším obnovení vašeho předplatného, nebo při upgradu na verzi softwaru, která bude dostupná 1. října 2019 nebo později.

V případě licencí zakoupených před 1. říjnem 2019 můžete pokračovat v používání softwaru dle podmínek původně licencovaného softwaru, až do upgradu na verzi softwaru, dostupnou 1. října 2019 nebo později. 

Jaké jsou plánované změny?

  • Microsoft rozšíří působnost License Mobility prostřednictvím SA pro způsobilé licence s aktivním Software Assurance (SA), které budou přiděleny cloudovým službám dedikovaných serverů od „Vyjmenovaných poskytovatelů“, kteří mají status Authorized Mobility Partner (AMP), včetně Azure Dedicated Host. Jde například o Exchange Server, SharePoint Server, Skype for Business Server a SQL Server. Dříve bylo tuto výhodu možné využít jen ve sdílených pronajatých prostředích a nyní bude rozšířena na dedikované servery. 
  • Microsoft omezí licence typu Bring Your Own Licenses (BYOL) pro License Mobility způsobilých produktů, když byly licence pořízeny bez SA nebo kde SA vypršelo, ke cloudovým službám dedikovaných serverů od „Vyjmenovaných poskytovatelů“ včetně Azure Dedicated Host (toto bylo dříve povoleno na dedikovaných hostovaných serverech na základě ustanovení o „outsourcingu“).
  • Microsoft omezí přidělování licencí ke cloudovým službám dedikovaných serverů od „Vyjmenovaných poskytovatelů“, které nejsou způsobilé pro License Mobility. Jde například o Windows Server, Windows Desktop OS, Microsoft Office nebo software pokrytý vývojářským předplatným na Visual Studio.
  • Licence na Microsoft SQL Server a Windows Server s aktivním SA mohou být přeřazeny v rámci rozšířeného „Azure Hybrid Benefit“ na službu Azure Dedicated Host.
  • Microsoft omezí „Neomezená práva na virtualizaci“, která umožňují neomezené plánování virtuálních strojů (dle možností dostupného hardwaru) pro SQL Server Enterprise se SA a Windows Datacenter na dedikovaných hostujících službách „Vyjmenovaných poskytovatelů“ od AWS, Google a Alibaba.
  • Microsoft nabídne rozšířené bezpečnostní aktualizace pro všechny úlohy SQL Serveru a Windows Serveru na Azure Dedicated Hosts bez dodatečných poplatků. 
  • Pro zajištění nepřetržitých bezpečnostních aktualizací pro SQL Server 2008 a 2008 R2 a Windows Server 2008 a 2008 R2 na konci rozšířené podpory od Alibaba, AWS a Google, budete potřebovat upgrade nebo udržovat aktivní SA na licencovaných serverech pro nákup rozšířených bezpečnostních aktualizací.
  • Software Microsoft je vám stále k dispozici prostřednictvím nabídky „License Included“ od „Vyjmenovaných poskytovatelů“, kteří participují na programu Services Provider License Agreement (SPLA), a služeb „License Included“ dostupných prostřednictvím Microsoft Azure.
  • Toto se netýká ostatních poskytovatelů dedikovaného hostingu a SPLA partnerů. Plánované změny v licencování se týkají jen produktů a služeb Microsoft, AWS (včetně VMware on AWS), Alibaba a Google.

Jaké jsou možnosti licencování?

Možnosti pro zákazníky společnosti Microsoft dle změn licencování od 1. října:

Projděte si prosím zveřejněnou dokumentaci Microsoft FAQ a Microsoft Product Terms. (Microsoft Product Terms ze srpna 2019 byly aktualizovány pro Azure Dedicated Host.)

* Projděte si prosím vaši smlouvu Microsoft Enterprise Agreement (EA) a související smluvní dokumentaci Volume Agreement a platné podmínky Microsoft Product Terms.

† Používáte-li software na základě předplatného licencí, jste vázáni novými podmínkami při dřívějším obnovení vašeho předplatného, nebo při upgradu na verzi softwaru, která bude dostupná 1. října 2019 nebo později.

‡ Toto zahrnuje (nejen): SharePoint Server, Exchange Server a Skype for Business Server. Informujte se prosím o produktech aplikačních serverů Microsoft, způsobilých pro „License Mobility“ v Microsoft Product Terms pro všechny dotčené produkty.

§ Microsoft poskytuje po omezenou dobu výjimku pro zákazníky obnovující Windows Enterprise SA nebo USL mezi 1. říjnem 2019 a 1. říjnem 2020, aby přesunuli své pracovní úlohy ve Windows Enterprise mimo dedikované nabídky „Vyjmenovaných poskytovatelů“ do 1. října 2020.

Doporučení

SoftwareONE nabízí expertní služby, které vás provedou aktuálním oznámením změn v licencování:

1. Využijte naše služby Microsoft Advisory Services (MAS), abyste zůstali u svého současného poskytovatele cloudových služeb, nebo porozuměli možnostem Azure. Ujistěte se, že máte pro změny počínající 1. říjnem 2019 připravenou strategii a že rozumíte jejich dopadu na vaše podnikání. 

2. Zvažte využívání naší služby AzureSimple. Tato zahrnuje bezplatné balíčky migračních služeb pro nové zákazníky Azure, a tím pádem bez současných smluv na Azure.

3. Spolupracujte s našimi konzultanty na plánování, návrh a migraci do vašeho cílového cloudu.

4. Začněte využívat naší služby SAMSimple, pro zajištění licenční shody a správy vašeho on-premise licenčního majetku a cloudových služeb.

Zhodnoťte vaše současné i budoucí používání řešení a služeb Microsoft

Microsoft bude dále aktualizovat a měnit své licencování a další nabídky a my jsme zde, abychom vás vedli po nejlepší cestě vpřed. Náš tým Microsoft Advisory Services (MAS) bude společně s vámi vyhodnocovat vaše současná i budoucí řešení Microsoft. Buďte s námi ve spojení!