Proč je SAM důležitý i pro malé a středně velké firmy?

2 května, 2019
Leoš Procházka

Autor

Leoš Procházka

SAM Team Leader společnosti SoftwareONE Czech Republic

V rámci našeho působení na českém trhu měl tým SoftwareONE příležitost mluvit se stovkami IT profesionálů z menších a středně velkých firem (SMB) o tom, jak spravují svůj softwarový majetek.

Když v SoftwareONE používáme termín „spravovat“ nemyslíme tím pouze jednoduché řízení rizik z hlediska možného auditu, kterým by jednou musela organizace projít, ale namísto toho se snažíme zajistit, aby společnosti, se kterými jednáme, správně chápaly skutečné požadavky uživatelů.

Mají jasný přehled o:

  • Adopci nakoupeného softwaru uživateli a jeho skutečném využívání?
  • Odstraňování nepoužívaného a nepotřebného softwaru z prostředí firmy?
  • Přemisťování softwaru tam, kde vzniká nový požadavek na pořízený software, který je ale instalován jinde v organizaci, kde není využíván?

Má manažer IT schopnost rozpoznat problémy s dodržováním licenčních podmínek a správně licencovat všechny softwarové nároky dříve, než dojde k auditu? Má k dispozici odpovídající opatření a možnosti řízení, aby zabránil uživatelům instalovat nepřátelský software nebo nakupovat a stahovat software z nedůvěryhodných nebo příliš drahých zdrojů?

Z našich zkušeností se malé a středně velké podniky potýkají právě s těmito otázkami, aby na ně mohly jasně a jednoznačně odpovědět „ano“.

Děje se tak především proto, že tato úroveň správy a řízení vyžaduje, aby na ni byla vaše malá firma připravena:

  • Především je třeba mít správná pravidla, procesy a kontrolu.
  • Dále je nezbytný kompletní přehled o veškerém instalovaném a hostovaném softwaru a jeho využívání.
  • Za třetí, je nutné mít člověka, nebo lidi, s hlubokou úrovní znalostí nejen o tom, jak je daný software licencován, ale také jak toto licencování maximálně komerčně využít.
  • A konečně, potřebujete správný SAM nástroj, který všechny kroky správy softwaru spojí.

Malé a středně velké firmy jsou zahlceny

Pro většinu IT oddělení může výše uvedené znít hodně náročně. Obzvlášť pokud zvážíme, že v segmentu SMB jsou rozpočty na IT napnuté a zpravidla jsou vyčleněny jen velmi malé nebo vůbec žádné prostředky na zdroje nebo nástroje na správu softwarového majetku (Software Asset Management, SAM).

Správa softwarového majetku možná není považována za „cool technologii“, ale u nás v SoftwareONE řešíme SAM se zaujetím a klademe důraz na detailní poznání celého softwarového prostředí, abychom zjistili, jak jej optimalizovat, snížit náklady nebo jak překlenout propast mezi podnikatelskými cíli, nákupem a IT.

Často se setkáváme s těmito argumenty:

„Moje prostředí je malé, lze jej snadno řídit a to, co je instalováno, velmi dobře spravuji; to, co mi nabízíte, je pro naše potřeby až příliš.“

„To, co nabízíte, bychom rádi měli a věřím, že by mi to usnadnilo život a pravděpodobně také zefektivnilo naše činnosti. Musíte ale pochopit, že firma vnímá správu našeho prostředí jako moji odpovědnost. Dělám to nejlepší co dovedu, takže jak myslíte, že bych odůvodnil, že je potřeba nějaký nástroj?“

„Už jsem nasadil velmi drahý nástroj na řízení služeb, který používáme i na správu inventáře, a analýzy si dělám sám.“

„Kompletně jsme přešli do cloudu a stejně jsme zvyklí platit provozní náklady.“

Můžeme vám pomoci

To, že naši IT kolegové neustále klepou na vaše dveře ohledně SAM neznamená, že by vás snad neposlouchali nebo nepochopili vaše problémy. Jsme zde abychom vám pomohli pochopit nuance SAM a zajistili, že budou pracovat pro vás – v čase, kdy to potřebujete, podle vašeho rozpočtu a pro vaši organizaci.

To vše děláme, protože jsme viděli (a implementovali) SAM ve skutečných organizacích a zjistili jsme, jak velký rozdíl to může znamenat. Viděli jsme také opačné případy, kdy se organizace „spálily“, protože neměly správné nástroje, procesy a schopnosti. Také víme, že ve vašem prostředí existují rizikové faktory, o kterých možná nemáte ani ponětí:

  • Jedna nekontrolovaná virtuální instance SQL ve 3uzlovém klastru, kde je povoleno VMotion, může organizaci přijít na 150 000 dolarů – pokud nebude pečlivě zváženo její licencování.
  • V rámci běžné smlouvy s vydavatelem softwaru jsme za pouhé tři roky našli 600 změn v licencování. To může zcela popřít původní smlouvu a ponechat vaši firmu zranitelnou.
  • Téměř u všech našich klientů jsme našli neautorizovaný software – nelicencovaný software je přitom jednou z hlavních příčin bezpečnostních kybernetických rizik.

Návratnost investice

Pokud zvážíte výše uvedené, typická menší či středně velká firma dosáhne návratnosti své investice již v prvním roce naší spolupráce. Na základě toho jsme přesvědčeni, že SAM je v sektoru SMB potřebným základem, a nikoli něčím, co by jen bylo hezké mít. Jakmile jsou správně položeny základy SAM, otevře se cesta pro budoucí efektivitu, které by jinak nebylo možné dosáhnout.

Také víme, že ani Řím nebyl postaven za den. Implementace strategie SAM vyžaduje čas a trpělivost. Neexistuje samospasitelné řešení, ale k dispozici jsou vyzkoušená a otestovaná řešení a metody a my mám poskytneme schopnosti, které doplní ty vaše tam, kde vám chybí. Smyslem je nastoupit tuto cestu a spolupracovat s námi, abyste si ověřili, že lze dosáhnout rychlé návratnosti investice (ROI) a hodnoty v podobě zjednodušení podnikání a nepřetržitého řízení nákladů.

Pro více informací můžete navštívit webovou stránku naší služby SAMSimple, abyste zjistili, jak začít s SAM ještě dnes, nebo nás kontaktujte!