Řízení cloudu: 6 problémů, kterým se vyhnout

15 května, 2019
Roman Kvapil

Autor

Roman Kvapil

Cloud Consultant společnosti SoftwareONE Czech Republic

Řízení cloudu, tedy schopnost organizace získat kontrolu nad svým cloudovým prostředím, se stala jednou z hlavních priorit podniků a její význam intenzivně roste. Vytvoření efektivní strategie řízení podnikového cloudu vyžaduje čas a zdroje, navíc je pravděpodobné, že budete muset čelit řadě problémů.

Abyste mohli čerpat velké množství přínosů, které řízení cloudu organizaci poskytuje, je třeba si uvědomit několik potenciálních překážek. I když se mohou vyskytnout další výzvy, shrnujeme šest běžných problémů v oblasti správy podnikového cloudu, na které je třeba si dát pozor.

1. Závislost na konkrétním dodavateli

Jedním z největších problémů, kterým možná budete čelit, je závislost na konkrétním dodavateli (vendor lock-in). V praxi to znamená, že organizace nemůže přejít k jinému poskytovateli cloudových služeb, aniž by to pro ni znamenalo vysoké poplatky nebo technické či právní problémy.

V určitém bodě se ale závislosti na konkrétním dodavateli vyhnout nelze. Cloudová prostředí jsou typicky budována podle potřeb organizace, což znamená, že přechod jinam může být velmi složitý. Pokud se dostanete do situace, kdy se jako lepší volba ukazuje přejít k jinému dodavateli, je třeba si uvědomit, jaké to bude mít následky. Když si hned na začátku uvědomíte, jak velkou kontrolu má váš konkrétní dodavatel nad vaším prostředím, můžete situaci kompletní závislosti odvrátit.

Jedním z řešení, jak omezit závislost na konkrétním dodavateli, jsou multi-cloudová prostředí. Právě ta se nyní stávají docela populárními. Podle ParkMyCloud dnes podniky v průměru využívají 4,8 různých veřejných a privátních cloudů. Při využití více různých cloudů se nedostanete do situace, kdy budete blokováni specifickými omezeními některého z nich. Přestože mohou být multi-cloudová prostředí účinným řešením vašich potíží se závislostí na jediném dodavateli, je třeba si uvědomit, že přinášejí řadu svých vlastních problémů.

2. Nedostatečný přehled o multi-cloudových prostředích

Organizace často zjistí, že nejjednodušší součástí multi-cloudového prostředí je jeho nasazení. Ale co se stane pak? Správa všech prvků, ze kterých se skládá vaše prostředí, je už úplně jiný příběh.

Nemáte-li úplný přehled o vašem prostředí, můžete se později vystavovat zásadním stresovým situacím. Potřebujete mít kompletní přehled o každém uživateli, který má přístup k vašim cloudovým službám a datům v nich obsažených, stejně jako o aplikacích a softwaru, který provozujete. Může se to zdát jako vyčerpávající, ale je to mnohem lepší, než nemít záznamy o tom, co se ve vašem multi-cloudovém prostředí děje. Jinak se může snadno stát že se ve vašem prostředí začnou rozšiřovat instance stínového IT, což s sebou nese také bezpečnostní hrozby.

Další potenciální riziko chybějícího přehledu jsou zbytečné náklady. Když nebudete vědět, co se odehrává ve vašem cloudu, nemůžete měřit, co je spotřebováváno různými odděleními, nebo jestli zbytečně neutrácíte za řešení, která se využívají jen zřídka. Udělejte si čas na diskusi s vašimi kolegy o způsobu sledování spotřeby, který nejen že bude pro všechny smysluplný, ale také bude snadné jej provádět.

3. Zbytečné výdaje za cloudové služby

Když chce organizace vybudovat úspěšný podnikový cloud, je třeba si stanovit odpovídající rozpočet. Nedoporučujeme vám snažit se snížit náklady na cloud už během úvodních fází vytváření vašeho prostředí, protože to může vést k menší kontrole nad tím, kdo má k čemu přístup a co bude nasazeno.

Možná nebudete mít tušení, kolik peněz směřuje na cloudové zdroje, což znamená, že nebudete vědět, jak rozpočtovat nebo sledovat vaše náklady. Z těchto důvodů je absolutně nutné zvážit finanční odpovědnosti za cloudové služby. Začněte například s následujícími taktikami:

· Monitorujte náklady na denní bázi.

· Vypněte vše, co se zrovna nepoužívá.

· Přemýšlejte o nasazení nástroje na řízení nákladů na cloud.

· Přistupujte k vaší strategii systematicky.

· Ujistěte se o optimalizaci nákladů na privátní cloud.

4. Zajištění bezpečnosti cloudu

Vaše organizace musí zajistit, aby byl každý aspekt vašeho cloudového nebo multi-cloudového prostředí neustále zabezpečen. Oblastí, se kterou organizace v tomto ohledu typicky potýkají, jak obrovský rozsah cloudu. Organizace by měly v cloudovém prostředí nasadit stejné bezpečnostní mechanismy, jako mají ve svém současném prostředí datového centra. Šikovným způsobem, jak se s tím vypořádat, je uvědomit si a pochopit model sdílené odpovědnosti. Tento model využívá mnoho poskytovatelů cloudových služeb a znamená, že poskytovatel je zodpovědný za zabezpečení základní cloudové infrastruktury, zatímco zákazník je zodpovědný za zabezpečení dat v rámci cloudu.

Takže zatímco poskytovatel cloudu řeší první úroveň zabezpečení, zákazník se musí postarat o druhou. Problém je, že zákazník musí vědět, co je každým jednotlivým poskytovatelem cloudové služby vyžadováno, aby mohl správně zabezpečit svá data v různých cloudech.

5. Chybějící standardizace označování zdrojů

Úskalí, na které se často naráží, je nesprávné označování zdrojů. Je třeba nastavit jasný a jednoduchý standard, aby byl jakýkoli zdroj v cloudu v případě potřeby identifikovatelný.

Zvažte implementaci označování do infrastruktury vašeho cloudového prostředí, abyste se vyhnuli zmatkům. Díky označování může každý uživatel konzistentně označovat zdroje napříč všemi platformami. To umožňuje získat lepší přehled o majetku v rámci cloudu, který bude přínosný pro sledování nákladů, spotřeby a celkových výdajů.

6. Omezení ve struktuře reportování cloudu

Organizace mají tendenci získávat metriky reportování od více různých poskytovatelů cloudových služeb. Může ale být náročné, snažit se nejen o korelaci mezi každým z těchto poskytovatelů, ale také s vlastní strukturou reportingu v organizaci. Pro vaši strukturu reportování cloudu to představuje omezení, což znamená, že nebudete schopni využívat výhody větší flexibility, rychlejšího nasazování a větší kontroly.

Řešení jako PyraCloud od SoftwareONE může pomoci centralizovat a organizovat tyto reportovací struktury pro zjednodušení celého procesu. PyraCloud může organizacím pomoci spravovat softwarové kontrakty, efektivně nakupovat, snížit rizika, sledovat zdroje a vytvářet rozpočty. Organizace struktur vašeho reportování cloudu s platformou jako je PyraCloud zabrání tomu, abyste se dostali do spletité situace, když dojde na metriky.

Překonávání překážek

S řízením cloudu přichází mnoho problémů, se kterými je třeba se vypořádat. Každá organizace dělá jednoduše to nejlepší co umí a buduje svoje prostředí na základě pokusů a omylů. Dokud si budete držet náskok s nástrojem na řízení cloudu, který zvýší přehled o spotřebě a nákladech, zjistíte nejlepší způsob jak zdokonalit vaši vlastní strategii řízení podnikového cloudu.

Zjistěte si více o platformě PyraCloud našich službách pro zabezpečení cloudu, abyste věděli, jak z nich může těžit váš podnikový cloud. Nebo nás rovnou kontaktujte, abyste si mohli promluvit přímo s některým z našich expertů.