Základy návratnosti investice do SAM

9 května, 2019
Leoš Procházka

Autor

Leoš Procházka

SAM Team Leader společnosti SoftwareONE Czech Republic

Správa softwarového majetku (Software Asset Management, SAM) je kriticky důležitým, ale často podceňovaným podnikovým procesem. Vyspělý proces správy softwarového majetku poskytuje schopnosti potřebné pro efektivní údržbu, řízení a ochranu softwarového majetku během různých fází jeho životního cyklu. Když bude vaše SAM strategie sofistikovanější, poskytne vám řadu přínosů, jako je perfektní přehled, které přispějí ke skutečné návratnosti investice (ROI).

Přehled o vašem softwarovém majetku daleko přesahuje jeho dobrou správu. Může posunout vaši organizaci od reaktivního a neefektivního řešení softwarových auditů k poučenému a proaktivnímu stavu. Toto prediktivní myšlení může mít u mnoha organizací významný vliv na snižování nákladů, vedoucímu k vynikající návratnosti investice (ROI).

Pro maximalizaci jejich ROI, musí SAM týmy pochopit, kde se na cestě k vyspělému SAM nacházejí. To znamená, učinit kroky k eliminaci reaktivních procesů SAM a posunout se směrem k SAM procesům, které podporují proaktivní přístup. Čtěte dál, abyste zjistili, jak může vyspělé SAM řešení zásadně změnit návratnost vaší investice – a vylepšit ji až o 30 procent.

Odstranění nepotřebného softwaru a licencí

Jedním ze způsobů, jak proces SAM vytváří ROI, je identifikace zastaralých softwarových řešení. Po jejich identifikaci budou organizace možná chtít nahradit svůj současný software něčím modernějším a efektivnějším. Jiné organizace se budou možná jednoduše chtít ujistit, že jsou jejich řešení aktuální a podporují maximální produktivitu.

Implementace silné SAM strategie může v organizaci také drasticky snížit přelicencování softwaru. Mnoho organizací totiž promarní významné částky peněz za nedostatečně využívaný software. Ve skutečnosti je například až 36 procent softwaru ve firmách ve Spojených státech využíváno nedostatečně nebo dokonce vůbec. Pokud tyto náklady sečteme, dojdeme za poslední čtyři roky ke 30 miliardám dolarů, zbytečně vynaložených firmami z různých oborů. SAM může vaší organizaci pomoci získat zpět alespoň část z těchto nákladů

Úspora nákladů na práci

SAM může ušetřit peníze nejen eliminací nepotřebných licencí. Vyspělý SAM program totiž šetří i cenný čas vašich zaměstnanců. Pozitivní dopad správně provedeného procesu může rezonovat v celé vaší organizaci a pomoci všem vašim zaměstnancům pracovat co nejefektivněji. A naopak, slabá, reaktivní SAM strategie může svůj negativní efekt šířit dál. Neočekávaný audit může způsobit zásadní narušení každodenního provozu vaší organizace. Když se vaši zaměstnanci musejí soustředit na hašení požáru, mnoho oddělení zůstává v pozadí.

Jedno z oddělení, které přímo těží z řízeného procesu SAM, je IT. Softwaroví a licenční specialisté mohou správně posoudit vaše softwarové prostředí a určit, kolik licencí je k dispozici a kde se v rámci infrastruktury nacházejí. Důvěra svěřená profesionálovi může vašemu IT oddělení ušetřit 20 až 40 hodin práce týdně a umožnit mu věnovat se důležitým každodenním potřebám vaší organizace. Pamatujte ale na to, že dosáhnout vyspělého SAM není rychlý proces. Především kvůli různým nuancím licenčních pravidel může jeho implementace trvat 6 až 12 měsíců.

Omezení rizik

Věděli jste, že 65 procent organizací prochází externím softwarovým auditem alespoň jednou ročně? Výsledkem mohou být obrovské a často neočekávané finanční postihy. Tyto pokuty jsou opravdu významné: Business Software Alliance, reprezentující organizace jako Adobe, Oracle a Microsoft, může pokutovat nesprávné licencování softwarového produktu až do výše 150 000 dolarů, nad rámec právních poplatků. V některých organizacích mohou být pokuty monstrózní.

Reaktivní panika, způsobená nadcházejícím auditem, může odvést obrovské množství zdrojů od podnikání směrem k hašení požáru. Pokud se obáváte, že se vaše organizace nachází v reaktivním stavu, nejste v tom sami: téměř 90 procent středně velkých organizací nemá ani SAM nástroje, ani nastaveny efektivní procesy. Šílenství vyvolané auditem je důvod, proč je důležité implementovat proces, který bude pracovat pro vaši organizaci, abyste mohli předvídat a nikoli jen reagovat na problémy, které vznikají.

Získejte návratnost investice

Teď když víte, jak může silný SAM program vytvořit značnou návratnost investice (ROI), je na čase zjistit, jak takového silného SAM programu dosáhnout. Nejdříve začněte posouzením vyspělosti, abyste zjistili, jaký má vaše SAM základ. Stádia vyspělosti SAM obecně začínají na úrovni průzkumu prostředí, než se posunou k normalizaci, kontrole dodržování licenčních podmínek a opakovanému používání licencí a konečně až k optimalizaci.

Pak můžete zlepšit přehled o licencích, když budete mít inventář licencí, instalovaných jak ve vašem cloudu, tak i v datovém centru. Když distribuujete svůj software a licence, je velmi běžné ztratit přehled o tom, kde jsou tyto informace k dispozici. Proto jde o velmi důležitý krok. Následně rozšiřte svůj záběr ze samotné správy licencí směrem k řízení shody s licenčními podmínkami a řízení smluv na licencování předplatného.

Jakmile budou vaše data uspořádána, je důležité zjistit, jaké unikátní příležitosti a jaká rizika jsou s vašimi licencemi spojena. Výhledově se ujistěte, že máte k dispozici spolehlivá data, týkající se vyžívání vašeho SAM a data o spotřebě, která vám pomohou sledovat změny v čase. Nakonec se ujistěte, že jste vytvořili konzistentní model řízení vaší strategie SAM – a jasně ji sdělte svému týmu.

Jakmile budete mít k dispozici vyspělý proces SAM, je na čase začít si užívat návratnost vaší investice. Čím více softwaru vaše organizace používá, tím větší ROI můžete očekávat. Například i proto, že SAM umožňuje organizacím odhalit i softwarové licence, které byly ztraceny nebo se na ně zapomnělo. Správa softwarového majetku pomůže identifikovat a konsolidovat tyto špatně zařazené programy a bude vám asistovat při dalším organizování softwaru v rámci vaší síťové infrastruktury.

Shrnutí

Vyspělý program správy softwarového majetku poskytne vaší organizaci mnoho přínosů. Může snížit nebo zcela eliminovat vaše rizika během auditu a poskytnout detailní přehled o tom, jaké licence potřebujete a kam mají být přiřazeny. S řízeným řešením se můžete spolehnout na důvěryhodné specialisty, kteří budou od počátku správně řídit vaše softwarová řešení. To znamená, že se nebudete muset starat o hašení požáru, když dojde k softwarovému auditu.

Zajímá vás, jak maximalizovat návratnost vaší investice do procesu správy softwarového majetku? Pak je nejvyšší čas přestat být reaktivní a stát se proaktivním. Pro více informací vyzkoušejte naše posouzení vyspělosti SAM, nebo nás kontaktujte, abyste zjistili, jak najít a spustit dokonalé řešení správy softwarového majetku.