Smysluplná migrace vašich úloh do Azure

Březen 9, 2018
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Jen neuvěřitelné, co všechno potřebujete vědět o migraci do cloudu, a přitom se všechny úvahy o každé jedinečné společnosti vejdou do jediného článku. Vypadá to jednoduše, že?

Dovolte nám, abychom vám vše ještě více ulehčili a položili vám jen dvě otázky ke zvážení:

 • Má migrace úloh vaší organizace do cloudu smysl pro vaše podnikání?
 • Jak to uděláte?

A to je vše, konec záznamu a můžeme se rozejít.

Dobře, možná je ještě několik podotázek, které byste měli na své cestě do cloudu zvážit, ale ty jsou unikátní pro vás, vaše podnikání a vaše technologické potřeby.

Jelikož se jako architekti cloudových infrastruktur v SoftwareONE specializujeme na migrace do cloudu a asistujeme našim zákazníkům při zodpovídání těchto typů otázek, připravili jsme v SoftwareONE naši vlastní službu pro migraci do cloudu, která firmám pomáhá zodpovědět dvě výše uvedené otázky i mnoho dalších. Naše služba pro migraci do cloudu se skládá ze tří hlavních součástí: Cloud Advisory, Cloud Base a Cloud Migrate.

PROČ POTŘEBUJETE CLOUDOVÉ PORADENSTVÍ?

Co když si ale nejste jistí, že je přesun vašich aplikací do cloudu pro vás tím správným? Než se přesunete do cloudu, musíte být schopni odpovědět si na základní otázku: „Má migrace úloh vaší organizace do cloudu smysl pro vaše podnikání?“ V tomto okamžiku nezáleží na tom, kterého z poskytovatelů cloudu právě zvažujete (Azure, AWS, Google či jiného); musíte chápat vaše cíle a odpovědět si na dodatečné otázky, které možná brání vašemu rozhodnutí přesunout se do cloudového datacentra. Některé z těchto „podotázek“, které zkoumáme, se točí kolem těchto témat:

 • Bezpečnost – Jsou moje data v bezpečí? Jak jsou chráněna? Jak se dozvím, kde se nacházejí?
 • Náklady – Je cloud opravdu pro moje aplikace a výsledovku nákladově efektivnější?
 • Kompatibilita – Poběží v cloudu moje současné i starší aplikace?

Organizace si potřebují pro přesun do cloudu vytvořit byznys plán, ale pokud jej nebudou mít v blízké budoucnosti, nevadí. Pochopíte, kde se nyní nacházíte, a zjistíte, kde potřebujete být, až budete připraveni vybudovat vaše první cloudové datové centrum.

TAKŽE JSTE SE ROZHODLI PRO PŘESUN. CO BUDE NÁSLEDOVAT?

Jakmile se rozhodnete pro přechod do cloudu, budete potřebovat plán, jak jej provést, jak dlouho to bude trvat, kolik vás bude tato změna stát a jak budete v budoucnu optimalizovat svoje náklady. Efektivní služba migrace by měla zahrnovat dvě fáze: návrh a přechod.

Fáze plánování a návrhu služby pro migraci do cloudu pomáhá odstranit potíže a získat výhody z přechodu do vašeho nového cloudového datacentra. Možná se ptáte, jaké potíže? Společnosti během migrace typicky čelí několika běžným problémům, včetně:

 • Strategie – Mezi hlavní problémy, kterým čelí podniky během přechodu do cloudu, patří nedostatek flexibility a komplikované plánování kapacit. Většina organizací má problém pochopit, že do cloudu přesouváte aplikace a nikoli servery. Navíc v rámci vašeho prostředí existuje mnoho závislostí. Dokonce mnohem víc, než si uvědomujete. Nicméně, s použitím správných nástrojů na analýzu můžete porozumět, jak mohou být tyto distribuované aplikace přeneseny společně a pak odpovídajícím způsobem naplánovat vaše časové osy.
 • Náklady – Už jste někdy zkoušeli naplánovat přesun do cloudu a zastavili se v polovině tohoto plánu kvůli nedostatku přehledu o nákladech na přesun a provoz v cloudu? Nebo jste možná zahájili migraci a zjistili, že náklady začaly růst ve spirále a zcela mimo kontrolu, zatímco udržujete vaše prostředí jen proto, abyste se mohli vrátit do vaší on-premise infrastruktury. Ale znovu, se správnou sadou zkušeností se můžete podívat, kolik bude stát provoz vašich současných serverů v cloudu a jak vám „správné dimenzování“ těchto instancí pomůže optimalizovat vaše náklady. Navíc můžete porovnat náklady různých poskytovatelů cloudu a použít toto srovnání jako jeden z podkladů pro rozhodování, kde budete chtít vaše cloudové prostředí provozovat.
 • Provoz – Návrh a přechod do cloudu, stejně jako udržení provozu během migrace, s pokud možno co nejkratší odstávkou, zahrnuje mnoho pracovně náročných úkolů. Naplánování vaší migrační strategie může vám i vašim zákazníkům přechod do cloudu velmi usnadnit.

CO MOHOU ORGANIZACE ZÍSKAT ZE SLUŽEB PRO MIGRACI DO CLOUDU

Využití služeb pro migraci do cloudu má pět hlavních výhod:

 • Snížení celkových nákladů na vlastnictví prostřednictvím kapacit využívaných ve správném rozsahu a ve správný čas.
 • Přizpůsobení spotřeby zdrojů jednotlivým oddělením.
 • Omezení objemu kapitálových výdajů svázaných s řešeními tradiční infrastruktury.
 • Snížení provozní zátěže IT týmů.
 • Zlepšení nebo udržení současné úrovně zabezpečení dat v rámci pracovních úloh.

VAŠE CESTA ZAČÍNÁ ZDE

Zajímá vás možnost porozumět vašemu současnému prostředí a navrhnout plán, abyste věděli, zdali bude přesun do cloudu pro vaší organizaci tím pravým? Kontaktujte nás a můžeme vás provést postupem, který vás čeká, pokud si zvolíte SoftwareONE jako poradce na vaší cestě do cloudu.

Přidat komentář