Audit’

Jak se připravit na softwarový audit

20 srpna, 2018

Mezi pět hlavních výrobců softwaru, kteří nejčastěji vyvolávají firemním audity softwarových licencí, patří Microsoft, Adobe, Autodesk, Oracle a SAP. Mezi organizacemi s 10 000 a více zaměstnanci se na čtvrté místo dostává IBM, následovaná Oracle. Kontroly dodržování softwarových licencí jsou vždy náročné, zejména pokud jde o čas, zdroje a peníze.

Přečtěte si více

Rizika a důvody, spojené se správou softwarového majetku

14 listopadu, 2017

Správa softwarového majetku (Software Asset Management, SAM) je komplexní proces. Nicméně, se správnými lidmi, procesy a nástroji může vaše organizace v tomto důležitém procesu správy převzít iniciativu. Správa softwarového majetku má k tomu řadu součástí a každá je svým způsobem důležitá. Záležitosti jako náklady na pořízení, shoda používání softwaru s licenčními podmínkami a údržba softwaru […]

Přečtěte si více

Řízení licenčních rizik při rostoucí intenzitě využívání softwaru

7 listopadu, 2017

Softwarové audity, zaměřené na dodržování licenčních podmínek, jsou v menších i velkých organizacích stále častější. Mnoho softwarových společností přitom zjišťuje, že zajištění souladu s licenčními podmínkami může být pro jejich klienty značně problematické. Jeden z průzkumů přitom uvádí, že 75 % z dotazovaných společností přiznává, že při používání softwaru nedodržuje licenční podmínky. Tento podíl je až […]

Přečtěte si více

Jste připraveni na softwarový audit?

4 ledna, 2017

Podle agentury Gartner roste během několika posledních let počet softwarových auditů. Výrobci softwaru totiž využívají proces auditu jako zdroj příjmů i cestu, jak zastavit softwarové pirátství. Studie agentury zahrnují rovněž proaktivní doporučení pro ředitele a manažery IT, aby investovali do procesů a nástrojů na správu softwarového majetku. Jejich firmy tak mohou dodržovat shodu s podmínkami […]

Přečtěte si více

Obdrželi jste oznámení o softwarovém auditu?

30 června, 2016

V komplexním IT prostředí a se složitými licenčními metrikami roste každým dnem riziko nesouladu s licenčními podmínkami a následných problémů při auditu. Existuje ale několik proaktivních kroků, které může organizace provést s cílem snížit svoje úsilí během auditu a také zajistit minimalizaci svého ohrožení. Jaké to jsou? Spolupracujte s vydavatelem I když se chcete odvrátit […]

Přečtěte si více