Tři hlavní přínosy sjednocené komunikace při náboru zaměstnanců

7 března, 2019
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Je těžké si představit, jak se organizace dříve skutečně snažily konkurovat si a najímat nejlepší talentované zaměstnance. V době, kdy kandidáti posílali svoje životopisy e-mailem nebo dokonce poštou. Všechny pohovory byly plánovány s pomocí telefonátů a papírových diářů a všechny také probíhaly osobně.

Od kandidátů se často očekávalo, že si s sebou přinesou papírovou kopii svého životopisu a něco jako LinkedIn samozřejmě vůbec neexistovalo. Technologie (konkrétně sjednocená komunikace (Unified Communications – UC)), ale, stejně jako ve všech oblastech našich pracovních a osobních životů, vytvořily bezpochyby inovativní, efektivnější, propojené, užitečné a přesné procesy i v oblasti životního cyklu náboru zaměstnanců.

Přínosy sjednocené komunikace je především zvýšená agilita a produktivita, efektivní spolupráce, rychlejší uvádění produktů na trh a rovněž snížení nákladů. Tyto přínosy se v plné míře týkají rovněž náboru zaměstnanců, snad jen rychlejší uvádění produktů na trh nahradíme za rychlejší přijímání pracovníků. Podívejme se tedy, jak může UC transformovat váš proces náboru zaměstnanců.

Proces náboru zaměstnanců

Vraťme se nejdříve o krok zpět a podívejme se, co vlastně proces získávání talentů znamená. Neznamená to, že prostě jen doufáte, že do vaší HR schránky dorazí ten správný životopis. Ať už se pohybujete na konkurenčním trhu práce či nikoli, určitě si chcete být jistí, že najímáte nejlepší a nejtalentovanější lidi, pro správnou práci a odpovídající firemní kulturu. První krok tedy zahrnuje vytvoření profilu role a jeho sdílení v různých komunikačních kanálech, včetně, ale ne pouze, korporátních webových stránek, interních sítí, externích partnerů a sociálních médií jako LinkedIn i dalších platforem.

Pak, jakmile začnou přicházet žádosti, je nezbytné, aby se komunikace zintenzivnila, aby bylo možné zajistit co nejlepší dojem a soutěžit o nejlepší talenty. To je zároveň umění i věda a také oblast, kde může sjednocená komunikace pomoci. Dojem z komunikace musí být pro všechny skvělý, aby bylo zajištěno, že budou fáze nabídek a nástupu poutavé, motivující a super-efektivní. Těm, kteří budou odmítnuti, je vhodné zajistit nějakou návratnost času, který vám věnovali, a ujistit se, že odejdou jako ambasadoři vaší společnosti, bez ohledu na to, že nebyli vybráni.

Kde a proč při náboru sjednocená komunikace pomáhá

Jsou tři hlavní oblasti, kde hraje sjednocená komunikace (UC) důležitou roli v procesu náboru zaměstnanců, včetně:

  • Překročení geografických a fyzických bariér
  • „Přístup“ k talentům
  • Průběžná, poutavá, důsledná a vysoce kvalitní komunikace a interakce

Překročení geografických bariér

Organizace chtějí najímat ty nejlepší a nejchytřejší a jen to, že někdo nežije na určitém místě nebo nemá stejnou možnost připojení jako všichni ostatní již neznamená, že jej nemůžeme zvažovat ve výběru společně s ostatními talenty. Rychlý vývoj technologií a aplikací UC znamená, že mohou být pohovory realizovány v reálném čase virtuálně, spíše než fyzicky. Stejně tak pracovní pohovory nemusí už být nutně pouze pohovory, protože do architektury UC lze zahrnout i různé technologie na posuzování vhodnosti kandidátů. Zlepší se tím dojem z komunikace, efektivita, rychlost i přesnost rozhodování při náborovém procesu.

Přístup k talentům

Integrace UC v rámci celé organizace hraje rovněž velkou roli při poskytování širšího a hlubšího přístupu k talentům, jelikož zvyšuje schopnost zaujmout a přilákat do firmy potenciální zaměstnance. Běžná témata a praxe jako mobilita nebo práce na dálku či z domu znamenají, že je třeba, aby se komunikace odehrávala plynule napříč různými zařízeními a platformami.

Stejně tak integrace více různých komunikačních kanálů ve všech zařízeních nejen že potenciálním zaměstnancům ukazuje, že je společnost „osvícená“, ale také podporuje žádoucí chování, konkrétně schopnost přesně sdílet a vyměňovat si informace prostřednictvím více médií.

Průběžná komunikace

Získávání talentů už neznamená prostě si jen povídat s lidmi v rámci náborového procesu. Jde o průběžnou komunikaci, která upoutá a pokračuje v zaujetí ve všech fázích. Znamená to spojení se s perspektivními zaměstnanci dlouho před tím, než začnou uvažovat o posunu ve své kariéře, a stejně tak dlouho poté, co začnou se společností jednat.

Sjednocená komunikace znamená schopnost plynule řídit komunikační kanály napříč různými platformami, abyste ovlivnili lidi hned na začátku jejich kariéry (přemýšlejte o marketingu v sociálních médiích, cíleném na vysokoškoláky), zapojili je do procesu a zůstali ve spojení i do budoucna. Schopnosti, které nepotřebujete dnes, mohou být relevantní již zítra a vy se jistě chcete ujistit, že každý, kdo přišel do styku s vaší organizací, o ní bude mluvit jednoznačně a pozitivně.

V jednoduchosti je síla

Vedoucím i běžným náborovým pracovníkům umožňuje UC získat schopnost udržovat komunikaci o plánovaných pozicích, sdílet trendy v odvětví nebo zkoumat a sdílet myšlenky prostřednictvím běžných systémů na spolupráci. Pro obě strany je mnohem jednodušší mít možnost poslat rychlý vzkaz, poznámku nebo zprávu, spíše než telefonovat, jen abychom se připomněli.

Mít k dispozici správnou infrastrukturu UC, která umožní snadnou komunikaci uvnitř i vně organizace, je kriticky důležitý faktor pro najímání správných lidí. Chcete-li více informací o zahájení vaší cesty ke sjednocené komunikaci, kontaktujte náš tým!