Zásadní změny v cenách Microsoft Azure od 1. října

Říjen 12, 2016
SoftwareONE Czech Republic

Autor

SoftwareONE Czech Republic

Od 1. října Microsoft aktualizoval cenovou strukturu své podnikové cloudové platformy Microsoft Azure. Jak Azure získává stále větší podíl na trhu, snaží se Microsoft zjednodušit a zoptimalizovat ceny Azure pro zákazníky, aby bylo možné vytvářet lépe plánovatelné dlouhodobé smlouvy a nasazení pracovních úloh pro zákazníky. Ve skutečnosti to Microsoft vidí jako cestu, jak mohou zákazníci realizovat hodnotu cloudu vytvářením více nabídek, které dělají přijetí a/nebo přenos on-premise pracovních úloh k Azure pro zákazníky ještě příznivější.

Co se přesně mění v ceníku Azure?

Microsoft provedl v cenách Azure dvě hlavní změny:

  1. Snížení cen některých technologií na azure.com.
  2. Ceny Azure pro EA a MPSA se změnily, aby odpovídaly cenám na azure.com.

Jak to ovlivní zákazníky s Enterprise Agreement (EA) při obnově?

Zákazníci nakupující prostřednictvím EA nezaznamenají během doby trvání své smlouvy žádný nárůst cen oproti tomu, co platí dnes. Jak to ovlivní zákazníky s Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) při obnově?

Zákazníci s MPSA nezaznamenají během doby trvání své smlouvy žádný nárůst cen oproti tomu, co platí dnes. V případě, že se v budoucnu ceny sníží pod úroveň, kterou v současné době zákazníci platí, dostanou nižší cenu.

Obecně platí, že ceny cloudových řešení v průběhu času klesají. Kromě snížení cen populárních služeb jako jsou výpočetní a úložná kapacita, Microsoft nedávno představil několik nabídek, které snižují náklady pro zákazníky, jako Azure Hybrid Use Benefit a Compute Pre-Purchase Plan. Zákazníci využívající tyto nové nabídky ušetří v budoucnu ještě více peněz.

A co zákazníci se smlouvou Server and Cloud Enrollment (SCE)?

Kvůli snížení cen během posledních dvou let je nový ceník Azure pravděpodobně mnohem nižší, než to, co zákazníci ve svém SCE platí dnes.

On-premise nabídka zůstává v SCE beze změn. V SCE zůstanou všechny výhody programu EA, jako jsou ochrana ceny nebo flexibilní možnosti plateb. Navíc zůstávají beze změny i benefity jako neomezená podpora při řešení problémů a Cloud Management.

Zajímá vás Azure, ale máte obavy o řízení nákladů? Podívejte se na naši nabídku AzureSimple!

Podobně jako mnoho předních cloudových platforem, nabízí i Microsoft Azure podnikům extrémně robustní služby…ovšem se zásadními investičními náklady, pokud nemáte analytiku pro určení, kde byste měli alokovat svoje cloudové zdroje.

AzureSimple od SoftwareONE je připravené řešení, které nabízí nulové bariéry pro vstup a žádné peněžní závazky předem. AzureSimple se skládá ze tří komponent:

  1. Licenční prostředek – Azure Cloud Solution Provider (CSP). Jde o jedinečnou nabídku od SoftwareONE, kde bude, kromě licencování Azure, SoftwareONE fungovat jako centrum podpory pro vaše nasazení Azure.
  2. Technologické služby pro pomoc s naplánováním vaší cesty do cloudu, stejně jako nasazení zásad Azure.
  3. Modul spotřeby Azure PyraCloud, který je základem pro monitoring vaší spotřeby Azure pro zajištění, že bude váš rozpočet na Azure alokován oddělením, které jej potřebují nejvíce.

Platforma PyraCloud od SoftwareONE nabízí manažerům IT schopnost získat transparentnost a přehled o spotřebě Azure, což jim pomáhá přijímat informovanější rozhodnutí při sestavování rozpočtu. PyraCloud je proprietární platforma SoftwareONE a jelikož jde o globální organizaci, je PyraCloud nabízen zákazníkům na všech hlavních trzích. Další funkce platformy PyraCloud zahrnují:

 • Pokročilý varovný systém pro prevenci „přečerpání“ prostřednictvím poplašného systému, který vás upozorní, že se blížíte vašim stanoveným limitům.
 • Přizpůsobitelný ovládací panel s filtrováním a funkcemi na zobrazení detailních údajů, který pomáhá analyzovat a dosáhnout transparentnosti nákupů softwaru a spotřeby Azure.
 • Robustní analytika a předvídání trendů odhaluje potenciál k optimalizaci a poskytuje další pohledy, využitelné při vyjednávání o podmínkách smlouvy.
 • Označování zdrojů, které umožňuje detailní reportování na podporu interního účtování pro zákazníky, kteří chtějí povýšit alokaci zdrojů na novou úroveň.

Pro více informací o AzureSimple navštivte www.AzureSimple.com

cestou cloudu

Diskuze je uzavřena